Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

 • Účetnictví
  • Legislativní výkazy
  • Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  • Výkazy a reporty
  • Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html
  • Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy

Verze Helios Orange 2.0.2012.0413 ze dne 24. 04. 2012


Výkazy

 • Při zaškrtnutí období stavu, se přidá do výkazu další záložka "Období stavu" s možností procházení nahoru/dolu.ne.

 

 • Je upraveno, pokud je otevřen výkaz, který má vazbu na útvary, tak při procházení šipkami nahoru/dolu nebo přes Ctrl+PageUp/Ctrl+PageDown se neprochází přes záložku útvary, ale přes druhou záložku. Upraveno obecně pro všechny záložky.

 

 • Upraveno generování podle Období stavu. Když jsou období stavu navázána na zdrojovém výkazu, tak se generují po měsících pouze pro období stavu navázané na zdrojovém výkazu.

 

 • Opravena chyba, kdy Ukazatel, způsob Výkaz, navázaný na útvary - sečetl útvary dohromady, nerozděloval na jednotlivé ukazatele.

Finanční analýza

 • Ukazatel, způsob ukazatele = Výkaz. Ale na záložce 5 - Poznámky není v poli Definice výkazu výkaz přiřazen. Při aktualizaci sestavy se dříve objevila hláška: Položka '[IdFIAAVykaz]' musí být zadána.
  Byla udělána kontrola před aktualizací výkazu s hláškou:
  Existuje ukazatel způsob výkaz, je ale bez přiřazené definice výkazu. Nutno opravit !

 

 • Do přehledu Sestav finanční analýzy byla přidána akce Hromadné nastavení Období zobrazení. Období zobrazení je možno nastavit nebo pouze přidat.

Datový sklad

 • Do přehledu Definice datového skladu byla přidána akce Hromadné nastavení Období zobrazení. Období zobrazení je možno nastavit nebo pouze přidat.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.