Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

 • Účetnictví
  • Legislativní výkazy
  • Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  • Výkazy a reporty
  • Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html
  • Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy

Verze Helios Orange 2.0.2012.0312 ze dne 20. 03. 2012


Výkazy

 • Je k dispozici plugin Export slovenských výkazů do xml. Za účelem exportu slovenských výkazů vv formě xml souboru, který se dá načíst do aplikace eDane.

 

 • Rozpouštění režií na výkazu je možno provádět i z více útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel a zaměstnanců ne jiné útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla a zaměstnance i křížem.

 

 • Byla opravena chyba, kdy v plné verzi výkazů mizely cizojazyčné texty.

 

Finanční analýza

 • Rozpouštění režií na sestavě finanční analýzy je možno provádět i z více útvarů, zakázek, nákladových okruhů, vozidel a zaměstnanců ne jiné útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla a zaměstnance i křížem.

 

 • Je umožněno generovat i týdenní období zobrazení

Datový sklad

 • Přidány sloupce pro marži a přirážku

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.