Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

 • Účetnictví
  • Legislativní výkazy
  • Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  • Výkazy a reporty
  • Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html
  • Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy

Verze Helios Orange 2.0.2012.0120 ze dne 24. 01. 2012


Leasing

 • Generování faktur. Upraveno, aby při generování faktur z modulu leasing nedošlo k vytvoření faktury s položkami, které mají hodnotu dph "zadanou ručně" a v případě, že dojde na faktuře ještě dodatečně k úpravě JC nebo CC, HeO nepřepočítává částku DPH, ale zachovává přenesenou "ruční" částku DPH na faktuře. Faktury je možno opravovat (změny se však zpětně do leasingu nepromítnou). Je umožněno generovat i textové položky - v případě, kdy nemá část předmětu vazbu na konkrétní položku služby (zboží)

 

 • Obdobně jako je sestavě finanční analýzy nebo v definici výkazů možnost přiřadit sestavy viz pole Přiřazená sestava (filtr), a při zobrazení se aplikuje, je nový atribut Přiřazená sestava i na skupině v leasingu, viz Přehled Skupiny
  Sestava se aplikuje na přehled
  - v editoru Předmět záložka 3 - Pohyby, přehled Pohyby
  - při zobrazení z místního menu - Pohyby (F9)

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.