Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Finanční analýza a plánování a Účetní standardy

Verze ze dne 9. 6. 2006


Výkazy

  • Nová možnost provádět výpočet výkazů i přes více období najednou. Viz výkazy, minulé období, nová volba přes období. Využije se např. při vyhodnocování zakázek, které mohou probíhat přes více období - roků.
  • hr /omadné rušení výkazů
  • Generování výkazů podle struktury - možnost volby, zda při generování výkazů podle struktury generovat pouze pro nezablokované útvary a neukončené zakázky (přednastaveno) nebo všechny útvary a zakázky.

Finanční analýza a plánování

  • Plány - hr /omadné rušení plánů

Rozpouštění režií

Nový submodul rozpouštění režií sloužící k rozpouštění režií na úrovni útvarů, zakázek a nákladových okruhů ve výkazech a sestavách finanční analýzy a nástroj na vytváření interních dokladů přeúčtování v účetním deníku podle přednastavených kritérií. Podrobnosti viz dokumentace nebo Novinky - Rozpouštění režií.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.