Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Legislativní výkazy, Přeúčtování režií, Helios Controlling (Výkazy a reporty, Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html), Datový sklad, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2011.1213 ze dne 29. 12. 2011


Výkazy

 • Atribut Druh uzávěrky v přehledu výkazů byl doplněn o novou volbu: Řádná a mimořádná
  - Řádná
  - Mimořádná
  - Mezitímní
  - Řádná a mimořádná

Leasing

 • Při změně střediska (zakázky, nákladového okruhu,vozidla nebo zaměstnance) na pohybu detail pohybu leasingu je do funkce Hodnoty dle označeného řádku doplněna funkcionalita přepsání těchto údajích i na následujících řádcích.

Účetní standardy

 • Modul Účetní standardy byl doplněn o funkcionalitu kontrol před uzávěrkou.

  Před spuštění uzávěrky nebo opakované uzávěrky se objeví dotaz Provést kontroly před uzávěrkou?

  Když se potverdí Ano, provede se kontola

  - Neexistují parametry standardu
  - Není vybrán standard
  - Není vybráno číslo standardu
  - Není vybráno období výkazu
  - Neexistuje otevírané období výkazu
  - Otevírané období je uzavřeno (zablokováno)
  - Otevírané období má nastaveno parametr přebírat počáteční stav z účetnictví
  - Existují záznamy uzavření účetních knih v uzavíraném období
  - Existují záznamy otevření účetních knih v otevíraném období
  - V přehledu operace standardizace existuje účet, který není obsažen ve vstupním účtovém rozvrhu standardu
  - Neexistuje účet zisku a ztrát v uzavíraném roce
  - Existuje více účtů zisku a ztrát v uzavíraném roce
  - Neexistuje konečný účet rozvážný v uzavíraném roce
  - Existuje více konečných účtů rozvážných v uzavíraném roce
  - Neexistuje počáteční účet rozvážný v otevíraném roce
  - Existuje více počátečních účtů rozvážných v otevíraném roce
  - Neexistuje účet výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v otevíraném roce
  - Existuje více účtů výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v otevíraném roce
  - Neexistují některé účty vstupního účtového rozvrhu v otevíraném roce
  - Neexistují některé účty vstupního účtového rozvrhu v uzavíraném roce
  - Existuje účet v modulu účetnictví, na který je účtováno a který nemá přiřazen vstupní účet v uzavíraném období
  - Existuje vstupní účet, který nemá přiřazen účet standardu a je na něj účtováno v uzavíraném období
  - Chyba při aktualizaci stavů účtů v uzavíraném období
  - Není vyrovnaná celková bilance v uzavíraném období
  - Existuje vstupní účet, který nemá přiřazen účet standardu a je na něj účtováno v otevíraném období

  Po skončení kontrol, když je bez chyby, je možno spustit uzávěrku bežným způsobem.

  Když jsou chyby, budete upozornění hláškou: Uzávěrku nelze provést ! Nutno odstranit chyby !

  Program chyby vypíše do procesního okna

 

 • Nad označenými řádky přehledu Operace standardizace je možno akcí Hromadné změny provádět hromadně změny atributů:

  Datum případu
  Období výkazu detail
  Oblast standardu
  Popis
  Číslo vstupního účtu
  Segment

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.