Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Legislativní výkazy, Přeúčtování režií, Helios Controlling (Výkazy a reporty, Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html), Datový sklad, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2011.1105 ze dne 21. 11. 2011


Přeúčtování režií

 • V přeúčtování režií je umožněno používat i časový interval čtvrtletí a rok. Viz dialogové okno Přeúčtování režií, pole Časový interval.

 

Helios Controlling - Výkazy a reporty

 • Odkazy vzorcem na jiný výkaz jsou zajištěny alternativně i jinak, než použitím systémového čísla výkazu.
  Do dialogového okna Výkazu a Výkazu standardů na záložku 2 - Ostatní je přidáno nové pole Identifikátor (textové pole, max 10 znaků). Vyplnění je nepovinné.
  V Identifikátoru mohou být písmena (bez diakritiky) i čísla. Text nesmí obsahovat ani samé číslice.
  Příklady:
  - Povoleno: A, Z, a, z, abcdefghij, a1, 1a, 12345a7890, ....
  - Nepovoleno: 1, 0, 9, 1234567890, *,/,@,#,$,%,^,&,*,(,), ....

Helios Controlling - Dokument

 • Do dokumentů jako podpora pracovních smluv byly doplněny vzorce:
  @HEL(ZakladniMzda,MzdoveUdaje,CisloZamestnance)
  @HEL(DatumVznikPP,MzdoveUdaje,CisloZamestnance)
  @HEL(DatumZkusebniDoba,MzdoveUdaje,CisloZamestnance)
  @HEL(PracovniPozice,Zamest,CisloZamestnance)
  @HEL(DatumPracPoziceOd,Zamest,CisloZamestnance)
  @HEL(DatumPracPoziceDo,Zamest,CisloZamestnance)
  @HEL(PracovniPozice,ZamestZodpov,CisloZamestnance)
  @HEL(PracovniPozice,ZamestVyprac,CisloZamestnance)

Helios Controlling - Finanční analýza

 • V Helios Controlling, Finanční analýza v přehledu Ukazatel byla doplněna akce Kopie ukazatelů vč. vazeb o kopírování vazeb na mzdové složky, řady dokladů, skupiny zboží a registrační čísla.

Helios Controlling - Datový sklad

 • Do definice datového skladu je doplněna identifikace databáze. Je možno data ukládat např do jiné databáze a data slučovat z různých databází.

 

 • Helios Controlling, Výkazy a reporty jsou nově napojeny na datový sklad. Je možno využít datových zdrojů:
  Sklady a fakturace
  Účetní deník
  Účetní standardy
  Mzdy
  Externí
  Sklady a fakturace:
  Nově jsou doplněny vazby na skupiny zboží, registrační čísla, ředy dokladů oběhu zboží a faktur,
  Mzdy:
  Nově jsou doplněny vazby na mzdové složky.
  Ve výkazech lze tedy zobrazovat prodeje zboží, fakturace, mzdové náklady atd.

 

 • V datovém skladu je umožněno zároveň kromě peněž vyhodnotit za:
  Hodiny
  Dny kalendářní
  Dny pracovní

Leasing

 • V modulu Leasing se negenerovalo korektně datum splatnosti pro leasing podle nastavení na předmětu vzhledem k datu pohybu v případě, když se změní nastavení na záložce 1 - předmět, změna se neuloží a na záložce 3 - pohyby spustí tlačítko aktualizace. Opraveno.

 

 • V modulu leasing byla urychlena akce Hodnoty podle označeného řádku.

 

Účetní standardy

 • Akce kopírování v přehledu Operace standardizace byl zařazen dialog pro možnost změny data případu a popisu.
  Akce kopírování v přehledu Operace standardizace byla doplněna o hromadnou akci s možností posunu datumů případu.

 

 • Je umožněno přepínat se mezi řádky editoru Deník standardu (jako v deníku v účetnictví)

 

 • Nad číslem účtu se po vybrání čísla účtu doplní Název účtu (jako v deníku v účetnictví)

 

 • Byla opravena chyba, když bylo nastaveno v editoru Deník standardu, Akce, Konfigurace Oblast standardu přenášet na další řádek, tak se nepřenášela na další řádek.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.