Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Legislativní výkazy, Přeúčtování režií, Controlling (Výkazy a reporty, Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html), Datový sklad, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2011.0907 ze dne 07. 09. 2011


Controlling - Finanční analýza

 • Počet sloupců v přehledu finanční analýzy byl rozšířen na celkem 63 sloupců pro ukazatele se způsobem Řízení peněžních toků.

Leasing

 • Z označených pohybů na záložce 3 - Pohyby předmětů leasingu je možno místním menu novou akci Pokladní doklady se submenu:
  - Generování pokladního dokladu
  - Přehled pokladních dokladů
  vygenerovat pokladní doklad a zobrazit přehled již vygenerovaných pokladních dokladů.
  Číslo pokladny lze přednastavit na Skupině leasingu.
  Při generování lze Číslo pokladny změnit a změnit Datum případu (nabízí se aktuální datum).
  Pouze pro pokladnu ve stejné měně, jaká je měna předmětu leasingu.

 

 • V přehledu Přehled úhrad na pohybu leasingu je nová hromadná akce místního menu Zrušit úhradu z bankovního výpisu. Po spuštění akce se zobrazí dotaz Skutečně zrušit úhradu z bankovního výpisu ? Stiskem Ano se navázaná úhrada v leasingu zruší.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.