Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Legislativní výkazy, Přeúčtování režií, Controlling (Výkazy a reporty, Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html), Datový sklad, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2011.0601 ze dne 31. 05. 2011


Controlling

Došlo k přejmenování nabídek hlavního menu:

 • Legislativní výkazy (minimální verze výkazů)
 • Přeúčtování režií
 • Controlling - zahrnuje:
 • Výkazy a reporty (plná verze výkazů)
 • Finanční analýza
 • Plánování
 • Obecný report do html
 • Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy

Datový sklad

 • Nový modul umožňující efektivní vyhodnocování ze skladů a fakturace, účetního deníku a účetních standardů a z mezd. Vyhodnocení zejména formou kontingenčních tabulek a grafů podle zvolených kriterií - vyhodnocení podle položek zboží a služeb, účtů, mzdových složek za organizace, útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance za libovolně dlouhou dobu.

Controlling - Finanční analýza

 • Ukazatele a Členy ukazatele
  Způsob Řádek výkazu byl přejmenován na Řádek definice výkazu
  Způsob Řádek z výkazu byl přejmenován na Řádek hodnot výkazu
  Způsob Řádek hodnot výkazu je doplněn i do Ukazatele
  Pro způsob Řádek hodnot výkazu je umožněn odkaz i do jiné sestavy FA. Na Ukazateli a Členu ukazatele je přidáno pole Sestava finanční analýzy. Když není vyplněna, bere se ze sestavy, do které je zařazena (jako doposud).
  Výhodou tohoto řešení je to, že je v jedné sestavě výkaz jako výsledovka a rozvaha aktualizuje se jen jednou a ukazatele z ostatních sestav se odkazují do této sestavy s výsledovkou a rozvahou..

Controlling - Plánování

 • Plánování - dialogové okno bylo zpřehledněno zejména tím, ře se u přiřazeného výkazu zobrazuje i Název 1 a Název 2 výkazu a u přiřazených plánů i Název 2 u Nadřízený plán časově, Celkový plán časově, Nadřízený plán struktur.
  V přehledu plánů jsou doplněny vazby na Nadřízený plán časově, Celkový plán časově, Nadřízený plán struktur.

Leasing

 • Ve Skupinách leasingu je nově možno přiřadit Skupinu dokumentů. A na záložce 5 - Dokument předmětu leasingu se v případě přiřazené skupině dokumentů nabízejí pouze dokumenty z přiřazené skupiny dokumentů.
  Zároveň jsou dokumenty navázány přes standardní vazby Heliosu - TabDokumVazba.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.