Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2010.1019 ze dne 11. 11. 2010


Výkazy

 • Při kopírování definic výkazů a výkazů se nekopírovaly výkazy, které byly vytvořeny jako vlastní a nejedná se o obratové předvahy. Opraveno.

Přeúčtování režií

 • V přeúčtování režií, dialogové okno Rozpouštění režií je umožněno přeúčtovat režie nejen na vybrané útvary, zakázky, nákladové okruhy, vozidla, zaměstnance a organizace ale i na jejich kombinace.
  Pole s výběrem Způsob bylo nahrazeno zaškrtávátky:
  Výstup útvary
  Výstup zakázky
  Výstup nákladové okruhy
  Výstup vozidla
  Výstup zaměstnanci
  Výstup organizace
  Lze tudíž pro výstup zaškrtnout více atributů, nikoli vybrat jeden.
  Podle zaškrtnutých atributů jsou potom přístupná pole na dialogovém oknu na záložce 2 - Rozpouštění režií detail výstup.
  Podle zaškrtnutých atributů jsou potom přístupné akce v místním menu Nový hromadně - lze volit z výberu
  Výstup útvary
  Výstup zakázky
  Výstup nákladové okruhy
  Výstup vozidla
  Výstup zaměstnanci
  Výstup organizace
  A podle zvoleného výběru hromadně vybrat více útvarů. zakázek, nákladových okruhů, vozidel, zaměstnanců a organizací.

Účetní standardy

 • Do dialogového okna Operace standardizace je v menu Akce nová položka Konfigurace. Otevře se dialogové okno Konfigurace editoru standardů, zde jsou zaškrtávátka:
  Přenášet popis
  Přenášet útvar
  Přenášet zakázku
  Přenášet nákladový okruh
  Přenášet organizaci
  Přenášet párovací znak
  Přenášet účet
  Přenášet měnu
  Přenášet segment
  Přenášet oblast standardu


  Zaškrtnuté atributy se budou přenášet z jednoho řádku na další řádek v rámci jednoho dokladu.
  V poli s výběrem Platí pro se vybírá, zda nastavení platí stejně pro:
  Všechna čísla standardů
  Vybrané číslo standardů.
  Když je zvoleno Vybrané číslo standardů, tak se nastavuje konfigurace pro vybrané číslo standardu. Je aktivní tlačítko X, kterým se nastavení pro vybrané číslo standardů odstraní.
  Když je nastavena konfigurace pro vybrané číslo standardů, má přednost před konfigurací pro všechna čísla standardů.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.