Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2010.1011 ze dne 01. 11. 2010


Výkazy

 • Při zafiltrování podle čísla útvaru v přehledu výkazů se objeví chyba: Msg 512, Level 16, State 1, Line 1
  Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. Opraveno.
 • Dialogové okno Výkazu a Definice výkazu je upraveno na dynamický režim.

Finanční analýza a plánování

 • Aktualizace sestav finanční analýzy ukazatel výkaz průběžný. Chybně si do sestav finanční analýzy bralo ze sloupce 1. Bude si brát nově ze sloupce 3.
 • Distribuční ukazatele jsou k dispozici i ve slovenské verzi.
 • Do přehledů Sestavy finanční analýzy a Ukazatele přidána nová akce Generovat ukazatele dle struktury, funkcionalita obdobná jako ve přehledu Výkazy.
 • Dialogové okno Sestavy finanční analýzy, Ukazatele a Členu ukazatele je upraveno na dynamický režim.
 • Rozšířena funkcionalita akce Doplň názvy sloupců o nové možnosti generování sloupců.

Lesing

 • Je umožněno tvořit časové rozlišení i pro předměty leasingu nerovnoměrně
 • Doplnění Pohybů a Pohyb detail - vazba do číselníku organizací (na dodavatele, odběratele, dealera) z předmětu leasingu
 • Je možno provádět kopii Druhů pohybů, Částí předmětu a Předmětu
 • Splátky je možno z faktur generovat i bez nutnosti rozpadu podle sazeb DPH.

Účetní standardy

 • Při pořizování dokladu v operacích standardizace při výběru vstupního účtu nelze do pole čísla účtu začít psát písmenem. Obecně může vstupní účet obsahovat i znaky, ale pokud takovýto účet chtějí vybrat, vždy musí jít přes "tři tečky" a tam si účet vybrat. Upraveno.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.