Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2010.0514 ze dne 19. 07. 2010


Výkazy

  • Nová funkcionalita splatnost. V účtovém rozvrhu v účetnictví je nový atribut - Splatnost:
    Nerozlišeno
    Dlouhodobé
    Krátkodobé

Toto nastavení zohledňuje akce Definice - doplnění vazeb účtů.

Povolené znaky v definici účtu

D = Dlouhodobý = L
K = Krátkodobý = S
N = Nespecifikováno = U *)
--A = komentář = nebere se v úvahu

*) Je rozdíl znak N (případně U) a bez znaku. Při znaku N (případně U) se doplní pouze účty s nastavením Splatnost 0=Nerozlišeno, zatímco bez znaku přiřadí účet bez závislosti na Splatnost

Příklady:

311% - pohledávky z obchodního styku - všechny (= stávající stav)

D311% - pohledávky z obchodního styku - dlouhodobé
K311% - pohledávky z obchodního styku - krátkodobé
N311% - pohledávky z obchodního styku - nerozlišené (ale sem se nedostanou krátkodobé a dlouhodobé účty)

L311% - pohledávky z obchodního styku - dlouhodobé
S311% - pohledávky z obchodního styku - krátkodobé
U311% - pohledávky z obchodního styku - nerozlišené (ale sem se nedostanou krátkodobé a dlouhodobé účty)

  • K dispozici jsou nové distribuční výkazy rozvahy i súvahy s respektováním Splatnost dlouhodobá/krátkodobá.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.