Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2010.0511 ze dne 24. 06. 2010


Výkazy

 • Zaškrtávátko automatická aktualizace. Když se zaškrtne automatická aktualizace na definici výkazu, tak pro výkazy vzniklé akcí definice obratových sestav nikdy nelze vytvořit dva nebo více výkazů, navíc je
  hlídáno i v okamžiku aktualizace.
  Výkazy nevzniklé akcí definice obratových sestav se nehlídají.
  Název výkazu je v dialogovém oknu vidět vždy.

 

 • Do přehledu výkazů byly přidány tlačítka Aktualizace a Zobrazení.

 

 • Na definici výkazu lze přednastavit sestavu (filtr). Aplikuje se při zobrazení hodnot výkazu.
  V přehledu hodnot se v liště zobrazuje název výkazu nebo sestavy.
  Přehledem hodnot lze procházet šipkami.

 

 • Na každý jednotlivý řádek výkazu se dá navázat útvar, zakázka, nákl. okruh, vozidlo nebo zaměstnanec. Jeden nebo více. Lze kombinovat vzájemně, pak platí "a zároveň". Je
  možné i vyřadit vazbu na účty a mít vazbu na útvar, zakázku, nákl. okruh, vozidlo nebo zaměstnance. Tím je např. možné udělat přehled zisku po útvarech, zakázkách nebo
  přehled účtování po NO.

 

 • Umožněna hromadná aktualizace akcí Definice - doplnění vazeb účtů

 

 • Upraveny distribuční formuláře pro příspěvkové organizace, pole Podpisový vzor

 

 • Akce Generuj výkazy dle struktury nebo akce Generuj výkazy po měsících: V případě, že atribut Název 2 byl prázdný, tak se po akci do tohoto atributu Název 2 někdy nic nedoplnilo.

Finanční analýza a plánování

 • Do přehledu sestav finanční analýzy byly přidány tlačítka Aktualizace a Zobrazení.

 

 • Na sestavě finanční analýzy lze přednastavit sestavu (filtr). Aplikuje se při zobrazení hodnot sestavy finanční analýzy.
  V přehledu hodnot se v liště zobrazuje název výkazu nebo sestavy.
  Přehledem hodnot lze procházet šipkami.

 

 • Na definici výkazu lze přednastavit sestavu (filtr). Aplikuje se při zobrazení hodnot výkazu.
  Na sestavě finanční analýzy lze přednastavit sestavu (filtr). Aplikuje se při zobrazení hodnot sestavy finanční analýzy.
  V přehledu hodnot se v liště zobrazuje název výkazu nebo sestavy.
  Přehledem hodnot lze procházet šipkami.

 

 • Je možno volit mezi čísly měsíců a názvy sloupců na sestavě FA
  Veškeré ovládání zobrazení grafu je i vevnitř v místním menu
  Typ grafu lze ovládat z místního menu
  Volit mezi čísly měsíců a názvy lze ovládat z místního menu
  Úhel popisků sloupců - měsíců - lze ovládat z místního menu
  Pro uživatele a sestavu se pamatuje poměr zobrazení přehledu a grafu
  Doplnění názvů sloupců - lze generovat i názvy měsíců leden, únor,...

Leasing

 • Na pohybech rozpisu je umožněno změnit kurz. Na označených pohybech rozpisu. Akce Změna kurzu, akcí se přepočítají i částky v hlavní měně. Akce je aktivní pouze v případě, že je karta leasingu v cizí měně a je povolena editace kurzů. Pouze pro neuzavřené pohyby rozpisu. Provedením akce se pohyb uzavře.
 • Na předmětu leasingu je umožněno založit bankovní spojení a přiřadit číslo organizace.
 • Při výpočtu časového rozlišení alikvotně se provedl rozpis tak, že poslední pohyb byl vyšší. Opraveno.

Účetní standardy

 • Aktualizace stavů účtů ve standardech. Zaškrtnutí pole operace standard se respektuje.
 • Když je na stejný účet účtováno ve více měnách, byla vypočtena chybná čísla. Opraveno.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.