Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2010.0405 ze dne 21. 04. 2010


Výkazy

 • Byla doplněna funkcionalita vzorců na řádcích výkazu Odkazy vzorcem o možnost odkazu na jiný výkaz pomocí výrazu @S. Např. (@S55@R21) je odkaz na řádek 21 ve výkazu se systémovým číslem 55 (tento výkaz musí být napřed zaktualizován)

Leasing

 • Na předmět byl doplněn Způsob kurzu (poslední záložka). Přebírá se ze Skupiny, na Předmětu lze změnit. Podle tohoto Způsobu kurzu se doplňuje kurz na jednotlivé pohyby.
 • U faktury vydané nebo přijaté (vygenerované z modulu leasing) je doplněno naplnění atributu Datum vystavení. Standardně se plní "dnešním dnem".
 • Do modulu Leasing bylo na kartu Předmětu doplněn Způsob splatnosti - pole s výběrem z možností:
  Datum pohybu
  Splatnost na předmětu
  Automaticky
  Lhůta splatnosti organizace
  Způsob platby organizace
  Globální konstanty

  Pro způsob Časové rozlišení není toto pole editovatelné.
  Podle tohoto pole se určuje Datum splatnosti na pohybu:

  Datum pohybu Datum splatnosti = Datum pohybu
  Splatnost na předmětu Datum splatnosti = Datum pohybu + Lhůta splatnosti na předmětu
  Lhůta splatnosti organizace Datum splatnosti = Datum pohybu + Lhůta splatnosti na organizaci
  Způsob platby organizace Datum splatnosti = Datum pohybu + Lhůta splatnosti na formě úhradu způsobu platby organizace
  Globální konstanty Datum splatnosti = Datum pohybu + Lhůta splatnosti v globálních konstantách fakturace

  Automaticky - uplatňují se výše uvedená pravidla v pořadí:
  Splatnost na předmětu, když je nenulová Lhůta splatnosti na předmětu
  Lhůta splatnosti organizace, když je vyplněno
  Způsob platby organizace, když je vyplněno
  Globální konstanty

Účetní standardy

 • Standardy, záložka 3 - Aktualizace, zaškrtávátko Cizí měna. Bez ohledu, zda je zaškrtnuto nebo ne, tak se podle CM seskupuje v přehledu Stavy účtů standardů. Opraveno
 • Přehled Stavy účtů standardů, když je seskupeno podle např. útvaru, zakázky, nákl. okruhu, organizace, a pod. tak tato skutečnost není respektována ve sloupcích obratů a kumulací. Opraveno

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.