Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování, Leasing a Účetní standardy.

Verze Helios Orange 2.0.2010.0218 ze dne 22. 02. 2010


Výkazy

Odkazy vzorcem

V definici výkazu byla doplněna možnost pole Povaha účtu nastavit na novou volbu Odkazy vzorcem.

Na záložce 6 - QUERY - lze do pole SELECT vložit vzorec. Pravidla pro vzorce:

Délka vzorce je omezena na 255 znaků

Odkaz na řádek např. 88 stejného sloupce:
(@R88) - musí být v závorkách
- před číslem řádku musí být @R = řádek = row
- odkazuje se na stejné sloupce jako je počítaná buňka, tudíž různé hodnoty


Odkaz na řádek např. 88 zadaného sloupce, např. sloupce 3 (max. číslo sloupce je 9)
(@C3@R88) - musí být v závorkách
- před číslem sloupce musí být @C = sloupec = column
- odkazuje se na zadaný sloupec = 1 buňka, tudíž stejné hodnoty v různých sloupcích

Odkaz na sloupec. který je zaokrouhlen (@CZ3@R88) - musí být v závorkách
- před číslem sloupce musí být @CZ = sloupec = column
- odkazuje se na zadaný sloupec = 1 buňka, tudíž stejné hodnoty v různých sloupcích
- odkaz na sloupec se zaokrouhlenýma hodnotami.


Odkazy lze sčítat, odečítat, násobit a dělit (nehlídá se dělení nulou, dělení se pokud možno vyhýbat)
(@R88)+(@R33)-(@R22)

Lze kombinovat oba způsoby
((@R88)+(@C2@R33))*(@CZ2@R22)


Lze používat konstanty, jako desetinná čárka se musí používat tečka
((@R88)+(@C2@R33))*30.52

Lze používat příkaz ROUND a další základní příkazy jazyka TSQL
(SELECT ROUND(SUM(CastkaZust),-3)/1000 FROM TabDenik WHERE CisloUcet LIKE N''5%'')*(@R38)

- Pokud apostrof, tak musí být zdvojený ''

Mezery dávat jen tam, kde jsou nezbytně nutné, nikdy ne více než jednu mezeru.

Použití této funkcionality - např. pro kalkulace, odkazy na koeficienty režií a pod.


Leasing

  • Při provádění hromadných akcí v Leasingu v přehledech Předměty a Pohyby byla doplněna procesní okna informující o průběhu a výsledku hromadných akcí, zejména aktualizace předmětů leasingu.
  • Akce zrušení uzavření pohybů byla doplněna o chybová hlášení.
  • Přehled Předměty - přidány sloupce Název skupiny 1 - a Účel (z přehledu Skupiny) do výchozího zobrazení jako poslední 2 sloupce v přehledu Předměty.
  • Bylo zrušeno hlídání na unikátnost Názvu předmětu 1. Unikátní zůstává číslo předmětu.
  • Při přechodu z přehledu Předměty do přehledu např. Skupiny a zpět je poloha tlačítka "Aktualizace" v nástrojové liště správná. Při přechodu z přehledu Předměty do přehledu Pohyby a zpět je poloha tlačítka nesprávná. Opraveno.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.