Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Finanční analýza a plánování a Přeúčtování režií

Verze ze dne 10. 8. 2006


Výkazy

  • Výkazy - záložka 2 - Ostatní, pole Rozpouštění režií - rozšířeno o novou volbu Bez přeúčtování - pokud provádíte přeúčtování režií pomocí nástroje přeúčtování režií, tak tato volba účetní doklady přeúčtování ignoruje. Bude vycházet ze stavu, jako by přeúčtování nebylo provedeno. Použijete v případě, kdy je zapotřebí zobrazit hodnoty např. režijních středisek nebo režijních zakázek.
  • Výkazy - akce místního menu Generuj výkazy podle struktury nové zaškrtávátko Včetně podúrovní - pokud ponecháte označeno, vygenerují se pro jednotlivé výkazy útvary včetně všech podřízených útvarů nebo zakázky včetně podřízených zakázek. Pokud označení zrušíte, pro jeden výkaz se přiřadí vždy pouze jeden útvar nebi zakázka. Na generování podle nákladových okruhů tato volba nemá vliv. Default označeno.
  • Výkazy - akce místního menu Generuj výkazy po měsících - generování se nyní provádí i dle období stavu a též dochází k doplňování intervalu datumů do formulářů.

Finanční analýza

  • Člen ukazatele - nový způsob Externí akce - pouze pro správce Heliosu pro speciální případy složitějších výpočtů! Použije se pokud je nastaven Způsob členu ukazatele na Externí akce. Otevřením návazného přehledu se otevře přehled externích akcí a vyberete příslušnou externí akci.

Rozpouštění režií

3 nová pole v dialogovém oknu Přeúčtování režií: Opakované přeúčtování - pole s výběrem kde můžete povolit nebo zakázat opakované přeúčtování zdrojových dokladů

  • Zakázáno - v tomto případě program nedovolí opakované přeúčtování dokladů
  • Povoleno - program dovolí opakované přeúčtování dokladů

Útvar základny - pokud je toto pole nevyplněno, při výpočtu poměrů přeúčtování režií program počítá pro příslušné období z obratu vybraných účtů za všechny útvary. Pokud však útvar zadáte formou např. 001 (Pouze útvar 001) nebo 002% (všechny útvary, které začínají na 002) nebo 00[34] (Pouze útvar 003 nebo 004), tak se bude vycházet pouze z údajů za uvedená střediska. Externí akce - pouze pro správce Heliosu pro speciální případy složitějších výpočtů! Pokud není externí akce vybrána, probíhá výpočet standardním způsobem. Pokud však příslušnou externí akci zadáte, výpočet poměrů pro přeúčtování režií nebude probíhat běžným způsobem, ale externí akce musí naplnit atribut TabFIARozpusteniReziiDetail.Podil pro navázané útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace. Tímto způsobem je možné automaticky před vlastním přeúčtováním režií nastavit příslušné poměry podle Vašich potřeb.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.