Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování a Účetní standardy.

Verze ze dne 17. 03. 2009

Verze Helios Orange 1.0.2009.0308


Leasing

  • Do distibuce byl uvolněn nový modul Leasing

 

  • Modul Leasing slouží k evidenci leasingu ze strany nájemce - subjektů, které si od leasingových společností pronajímají např. osobní automobily, dopravní prostředky, výrobní technologie, výpočetní techniku, nemovitosti apod. Kromě vlasní evidence pronajatých předmětů je k dispozici splátkový kalendář s možností jednotlivé splátky účtovat do účetního deníku, vytvářet platební příkazy a sledovat úhrady, sledovat saldokonto. Splátky mohou být i nerovnoměrné. Existuje i možnost vytvářet z jednotlivých pohybů (splátek) faktury a účtování, vystavování platebních příkazů a sledování úhrad je pak možno provádět na úrovni těchto faktur. Evidence je podpořena možností navazování různých dokumentů a kontaktních jednání k předmětu leasingu.

 

  • Součástí vygenerovaných pohybů (splátek) jsou i údaje o časovém rozlišení, časové rozlišení je možno též účtovat. Časové rozlišení se generuje z účetního deníku.

 

  • Modul podporuje i splátkový prodej. Z vydaných (nebo i z přijatých) faktur, případně i samostatně, lze vygenerovat splátky pro zadaný počet splátek. Splátky se mohou generovat i nerovnoměrně. Rozpis splátek je možno doplnit do formuláře zdrojové faktury. O rozpisu splátek lze účtovat pomocí kontací. U každé splátky je informace o úhradách.

 

  • Modul dále podporuje i opakované platby. Může se jednat např. o služby poskytované na základě smlouvy a v pravidelných intervalech fakturované. Například o nájmy nemovitostí, služby účetních a poradenských firem, služby v oblasti IT podpory, služby v oblasti facility managementu, úklidové služby, služby bezpečnostních agentur a další. Předpisy lze generovat na zvolený počet období dopředu, z předpisů lze hromadně generovat faktury. U každé splátky je informace o úhradách.

 

  • Modul není v základní verzi určen pro pronajímatele - leasingové společnosti.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.