Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Finanční analýza a plánování a Účetní standardy

Verze ze dne 8. 9. 2006


Výkazy

  • Akce Generuj výkazy po měsících a Generuj výkazy dle struktury nepřenášela přiřazené předpisy režií. V přehledu Účetnictví - Výkazy. Doplněno, pokud je na výkazu nastaveno Rozpouštění režií na Režie, tak se přenášejí přiřazené předpisy režií také.
  • Nový způsob výpočtu řádku výkazu externí akcí. Účetnictví - Výkazy - definice výkazu - definice řádku - nová formální povaha účtu - Externí akce. Zajistí výpočet hodnot řádku uživatelskou externí akcí. Hodnoty pro všechny sloupce daného výkazu a řádku se nepočítají standardním způsobem, ale lze je vypočítat uživatelsky definovanou externí akcí.
  • Definice výkazu - Účel výkazu Plán/Rozpočet možno přiřadit pouze pro výkaz s Druhem sestavy Výkazy - základní
  • Skupiny dokumentů - nová záložka 5 - Kontaktní jednání s možností přiřadit dokumentu údaj z těchto přehledů: Kontaktní jednání, Úkoly, Stav, Priorita a Identifikátor

Finanční analýza a plánování

  • Nový způsob výpočtu ukazatele externí akcí. Způsob, kdy je na ukazatel navázána externí akce, pomocí které se vypočítají hodnoty ukazatele. Hodnoty pro daný ukazatel se nepočítají standardním způsobem, ale lze je vypočítat touto uživatelsky definovanou externí akcí.
  • Nový způsob výpočtu členu ukazatele externí akcí. Způsob, kdy je na člen ukazatele navázána externí akce, pomocí které se vypočítají hodnoty členu ukazatele. Hodnoty se pro daný člen ukazatele nepočítají standardním způsobem, ale lze je vypočítat touto uživatelsky definovanou externí akcí.
  • Nový způsob výpočtu členu ukazatele Řádek z výkazu. Způsob, kdy je člen ukazatele je navázán na hodnoty z výkazu - v tomto případě ale musí být v sestavě zařazen i ukazatel způsob Výkaz a v tomto ukazateli musí být vybrán výkaz, na který se odkazuje tento ukazatel. (Obdoba Řádek výkazu, ale je možno navázat i na součtové řádky výkazu)
  • Nová akce Definice - doplnění řádků z výkazu - pokud jsou navázány členy ukazatele způsob Řádek z výkazu (viz předchozí bod) a číslo řádku výkazu je uveden v poli popis, tak se touto akcí navážou příslušné řádky z výkazu na jednotlivé členy ukazatele.
  • Nová akce Generuj všechny vazby. Sestavy finanční analýzy - Vazby na předchozí plán. Nová akce, kterou lze v přehledu Vazby na předchozí plán vygenerovat vazby mezi všemi základními řádky zvoleného výkazu 1:1.

Účetní standardy

  • Kopie dokladu - Akcí Kopie dokladu dojde ke zkopírování označeného dokladu ve stejném číslu standardu.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.