Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování a Účetní standardy.

Verze ze dne 01. 01. 2009

Verze Helios Orange 1.0.2009.0101


Výkazy

  • Hromadná aktualizace výkazů - pokud se označí více sestav finanční analýzy, aktualizace se provede pro všechny označené sestavy. O výsledku je uživatel informován v procesním oknu. Stávající funkcionalita hromadné aktualizace zůstala zachována beze změny.

 

  • Chyba v zobrazení výkazů - pokud se zaktualizoval pouze 1 výkaz a ihned po zobrazení hodnot se vytisknul, tisknul se předchozí tištěný výkaz, v některém případě i prázdná stránka.
    Opraveno.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.