Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Přeúčtování režií a Finanční analýza a plánování

Verze ze dne 16. 12. 2008

Verze Helios Orange 1.0.2008.1236


Výkazy

 • Vazba i na definici výkazů - přehled Definice výkazu - Do přehledů Hodnoty výkazu a Přehled všech výkazů - v nastav byla doplněna vazba i na definici výkazů - přehled Definice výkazu.

 

 • Aktualizace více označených výkazů - Aktualizace se provede pro označené výkazy. Poznámka - funkcionalita dosavadní akce hromadná aktualizace zůst ává.Aktualizace více označených výkazů je doplněna o informační okno informující o průběhu aktualizace.

 

 • Nový formulář pro tisk rozvahy, který tiskne hodnoty nezaokrouhlené na tisíce.

 

 • Doplnění vazeb - ve výkazech byly doplněny přehledy Vazba: Útvar, Zakázka, Nákladový okruh o vazbu na útvar, zakázku nebo nákladový okruh. Do defaultního zobrazení byl přidán sloupec název útvaru, zakázky nebo nákladového okruhu.

 

 • Výkazy - činnosti - opraven výpočet v případě, že se jednalo o variantu s obdobím stavu a s vazbou na útvary.


Přeúčtování režií

 • Přehled Rozpouštění režií detail výstup - nova akce:
  Nový hromadně - přenesou se všechny označené útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace. Podíl se nastaví u všech takto přenesených na 1.
 • Přehled Rozpouštění režií detail výstup - nova akce:
  Změnit podíl - na označených zařazených útvarech, zakázkách, nákladových okruzích nebo organizacích se hromadně nastaví podíl na zadanou hodnotu.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.