Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování a Účetní standardy.

Verze ze dne 18.11. 2008

Verze Helios Orange 1.0.2008.1205


Výkazy

 • Výkazy-Dokumenty - povinná příloha -vzorce - doplněna možnost zaokrouhlit na celá čísla - celé EUR nebo Kč.
  Vzorce se zaokrouhlením na celá čísla jsou odlišena znakem C na konci vzorce, např.
  @UCN - nezaokrouhleno (na 2 desetinná místa)
  @UCZ - zaokrouhleno na celé tisíce
  @UCC - zaokrouhleno na celé číslo

 

 • Výkazy - oprava zobrazování. Ve výkazech podle činností podle útvarů a zároveň podle období stavu byl odstraněn chybný výpočet ve sloupci pro hospodářskou činnost.
  Bylo opraveno zobrazování ve skutečných hodnotách plánu, pokud byl plán generován akcí Definice obratových sestav.

Přeúčtování režií

 • Agregace za účet. Do přeúčtování režií přidána možnost agregace za účet. Zároveň byla skupina zaškrtávátek agregace přesunuta na druhou záložku.

 

 • Hromadná aktualizace. Pokud není na záložce 2 - Aktualizace a agregace přeúčtování režií vybrána volba aktualizace hromadná, tak jsou volby Aktuálnost a Uchovat výsledky nepřístupné.

 


Finanční analýza a plánování

 • Přepočet na euro na Slovensku. Pro slovenskou legislativu a fázi přechodu na EUR 2 je v hodnotách plánu přístupna nová akce Přepočet na euro. Na označený řádky se provede přepočet z SKK do EUR.
  Na označených řádcích je z důvodu toho, že je možno plánovat i v naturálním vyjádření (např. počet ks). Proto přepočet pouštět pouze na řádky s plánem v SKK.

Účetní standardy

 • Přepočet na euro na Slovensku. Pro slovenskou legislativu a fázi přechodu na EUR 2 je přístupna v uzávěrkách nová akce Spustit uzávěrku při přechodu na euro. Provede se uzávěrka s konverzí na EUR. Uzávěrku lze zrušit a provést znovu.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.