Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2013.0300 ze dne 27. 3. 2013
Seznam změn v modulech Helios Orange
Seznam změn v pluginech Helios Orange

Účetnictví

     Legislativní výkazy

     Přeúčtování režií

Helios Controlling

     Výkazy pro příspěvkové organizace

     Výkazy a reporty

     Finanční analýza,

          Plánování

          Obecný export do html

     Datový sklad

     Leasing

     Účetní standardy

Manažerské rozhraní

     Funkce pro Helios Controlling

Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu

Elektronické podání slovenských výkazů

Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


 
 Výkazy pro příspěvkové organizace

 

  •  Nový submodul, který je součástí modulu Helios Controlling, je určen ke zpracování, kontrole, tisku a odeslání povinncých výkazů příspěvkových organizací. Zpracovávané výkazy: rozvaha, výkaz zuisků a ztrát, přehled peněžních toků, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha - textové i tabulkové části, pomocný analytický přehled (PAP), Fin 1-04 U, část X. a rozpočty. Zasílání ve formátu XML (pro MUZO) nebo i prostřednictvím asynchtonní zašifrované komunikace s webovou službou CSÚIS a vybírání odpovědí z inboxu ZO nebo NZO.


 Finanční analýza a plánování

 

  • Do tiskových zdrojů hodnot finanční analýzy byl přidán počet sloupců a odpovídá max. zobrazovanému počtu sloupců, tj. počáteční stav + 62 dalších sloupců.


 Leasing

  • Do dialogového okna předmětu leasingu byly pro dodavatele, odběratele a dealera přidány pole DIČ.

 

  • Po akci vygenerování Tuzemského PP z modulu Leasing se spoučtí slepá procedura ep_LeasingPPTuz01, pokud existuje. Jediný parametr @IdHlavaPP - hlavička nově vzniklého PP.

 

  • Byla opravena chyba „Subquery returned more than 1 value.“ při přiřazení úhrad se objeví díky selectu, který vrátí více než jednu organizaci.


 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.