Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2013.0455 ze dne 25. 4. 2013
Seznam změn v modulech Helios Orange
Seznam změn v pluginech Helios Orange

Účetnictví

     Legislativní výkazy

     Přeúčtování režií

Helios Controlling

     Výkazy pro příspěvkové organizace

     Výkazy a reporty

     Finanční analýza,

          Plánování

          Obecný export do html

     Datový sklad

     Leasing

     Účetní standardy

Manažerské rozhraní

     Funkce pro Helios Controlling

Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu

Elektronické podání slovenských výkazů

Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


  Výkazy pro příspěvkové organizace
 • Opraveny chyby:
  • Při nastavení Aktualizace Individuální bez minulých se hodnoty minulého období vydělily 100.
  • V některých výkazech PAP se nenaplnily poslední 3 sloupce.
  • Při exportu do xml se sloupec korekce exportoval se zápornými znaménky.
  • Při exportu do xml se počáteční stavy fondů exportovaly s hodnotou minulého období.
  • Při exportu do xml byly některé údaje v PAP vícekrát.
  • Při exportu do xml se neexportovaly prázdné výkazy PAP.
  • Rozsah textových údajů byl malý. Rozšířeno na max. 40 000 znaků.
  • Opraveny nepřesnosti v tiskových formulářích.


  Výkazy a reporty

 • Možnosti vzorců v dokumentech jsou doplněny o nové možnosti:

Stávající vzorec součet čísel ve sloupci @SUN, @SUZ:
@SUN(číslo sloupce, číslo provního řádku, číslo posledního řádku)  - nezaokrouhlené
@SUZ(číslo sloupce, číslo provního řádku, číslo posledního řádku)  - zaokrouhleno na celé číslo
je možno zapsat i pomocí zástupného znaku #, např.:

@SUN(4, 5, 9) - součet čísel ve sloupci 4, od řádku 5 vč. do řádku 9 vč.
@SUN(#, 5, 9) - součet čísel ve stejném sloupci jako je vzorec, od řádku 5 vč. do řádku 9 vč.
@SUN(4, #, 9) - součet čísel ve sloupci 4, od prvního řádku vč. do řádku 9 vč.
@SUN(4, 5, #) - součet čísel ve sloupci 4, od řádku 5 vč. do řádku, který je o jedno číslo nižší, než je číslo řádku vzorce.
@SUN(#, #, #) - součet čísel ve stejném sloupci jako je vzorec od prvního řádku vč. do řádku, který je o jedno číslo nižší než je číslo řádku vzorce.

Nový vzorec součet čísel v řádku @SRN, @SRZ:
@SRN(číslo řádku, číslo prvního sloupce, číslo posledního sloupce)  - nezaokrouhlené
@SRZ(číslo řádku, číslo prvního sloupce, číslo posledního sloupce)  - zaokrouhleno na celé číslo

@SRN(4, 5, 9) - součet čísel v řádku 4, od sloupce 5 vč. do sloupce 9 vč.
@SRN(#, 5, 9) - součet čísel ve stejném řádku jako je vzorec, od sloupce 5 vč. do sloupce 9 vč.
@SRN(4, #, 9) - součet čísel ve sloupci 4, od prvního sloupce vč. do sloupce 9 vč.
@SRN(4, 5, #) - součet čísel ve sloupci 4, od sloupce 5 vč. do sloupce, který je o jedno číslo nižší, než je číslo sloupce vzorce.
@SRN(#, #, #) - součet čísel ve stejném řádku jako je vzorec, od prvního sloupce vč. do sloupce, který je o jedno číslo nižší, než je číslo sloupce vzorce.

Příklad použití:

Vzorce:
                       1                                2           @SRZ(#, #, #)
                       3                                4           @SRZ(#, #, #)
    @SUZ(#, #, #)             @SUZ(#, #, #)           @SUZ(#, #, #)

Hodnoty:
                       1                                2                             3
                       3                                4                             7
                       4                                6                           10© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.