Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2013.0513 ze dne 28. 5. 2013
Seznam změn v modulech Helios Orange
Seznam změn v pluginech Helios Orange

Účetnictví

     Legislativní výkazy

     Přeúčtování režií

Helios Controlling

     Výkazy pro příspěvkové organizace

     Výkazy a reporty

     Finanční analýza,

          Plánování

          Obecný export do html

     Datový sklad

     Leasing

     Účetní standardy

Manažerské rozhraní

     Funkce pro Helios Controlling

Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu

Elektronické podání slovenských výkazů

Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 

 
  Přeúčtování režií - Při použití přeúčtování režií, kde jsou výstupem vozidla, s může projevit chyba s hláškou: [SQL:245,16] Conversion failed when converting the nvarchar value 'UPDATE TabFIARozpusteniReziiDetail SET TabFIARozpusteniReziiDetail.Podil=ISNULL((SELECT SUM(Sloupec01)FROM TabFIAHodnota WHERE TabFIAHodnota.IdSestava=3 AND TabFIAHodnota.IdObdobi=27 AND IdUkazatel IN (SELECT SU.IdUkazatel FROM TabFIAVSestavaUkazatel AS SU  LEFT OUTER JOIN TabFIAVUkazatelVozidla AS UV ON SU.IdUkazatel=UV.IdFIAUkazatel WHERE SU.IdSestava=3 AND ISNULL(UV.IdVozidlo,-1)='' to data type int. Opraveno.
  

  
  Výkazy pro příspěvkové organizace - opravy chyb:
 
  • Ve formuláři v části A4 odst. P IV položka 7 – opraven chybný text.
  • Po vygenerování XML je problém byly komentáře zapsaných do částí E1 - 3 prodlouženy každý na max. 40 000 znaků.
  • PAP1 – opravné položky k odběratelům – opraveno znaménko při exportu opravných položek.
  •  V části Přílohy A5 upraveno doplňování v řádku Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů tak, aby bylo totožné s rozvahou.
  • Nešlo generovat do XML PAP XII a PAP XIII. CSUIS vyžaduje vygenerování i prázdných výkazů. TOpraveno, výkaz bude obsahovat jen hlavičku.
  • Upraveny tiskové formuláře

  
  Finanční analýza - součtování ukazatelů -  Pro ukazatele, kde to má logický smysl, lze vytvářet součty v součtových sloupcích. Např. součty za rok, pololetí, čtvrtletí. Na Ukazateli lze zaškrtnout pole Povolit součty. Do Období zobrazení přidána nová možnost vytváření sumačních sloupců navázáním na základní sloupce - měsíce.
 
 
  Finanční analýza - automatické doplnění účtů - Pro ukazatele, kde to má smysl, lze zaškrtnout pole Automatické doplnění. Při aktualizaci sestav finanční analýzy se napřed pro takto označené ukazatele automaticky doplní účty stejným způsobem, jako akcí Definice - doplnění vazeb účtů. 
 

 
  Plánování - v přehledu hodnot plánu je zrušeno tlačítko Zrušit.
 

 
  Leasing - opakované platby - Z pohybů leasingu, opakované platby, lze generovat i faktury, které obsahují položky zboží podléhající spotřební nebo ekologické dani. Sazba spotřební nebo ekologické musí být zadána na položce ve Zboží a služby a musí bý použita měrná jednotka s nastaveným přepočtem k měrné jednotce potřební daně.
 
 
  Leasing - opakované platby + vlastní leasing - Akce Automatické přiřazení úhrad, dohledávání v leasingu nyní nově přihlíží i k bankovnímu spojení. Standardně je nastaveno pro debety, kde se nyní dohledává i podle bankovního spojení.
V konstantách lze nastavit i původní stav nebo dohledávání s bankovním spojením jen pro credit nebo pro debet i credit.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.