Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2013.0703 ze dne 02. 08. 2013
Seznam změn v modulech Helios Orange
Seznam změn v pluginech Helios Orange

Účetnictví

 •      Legislativní výkazy
 •      Přeúčtování režií

Helios Controlling

 •      Výkazy pro příspěvkové organizace
 •      Výkazy a reporty
 •      Finanční analýza
 •      Plánování
 •      Obecný export do html
 •      Datový sklad

Leasing

Účetní standardy

Manažerské rozhraní

 •      Funkce pro Helios Controlling

Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu

Elektronické podání slovenských výkazů

Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 

Výkazy pro příspěvkové organizace 

 • Ve výkazech pro příspěvkové organizace je nový přehled, který spojuje  pro dané Období pro výkazy (příslušné čtvrtletí) přehled všech výkazů, textových příloh, rozpočtů a výkazu Zam 1-04. Nad tímto přehledem lze na označeném řádku zobrazit akcí Zprávy inboxu a tlačítkem oprava lze zprávu inboxu otevřít a zjistit detaily, zda je zpráva v pořádku nebo vykazuje chyby.

 

 • Byla doplněna nová verze kontrol.


Přeúčtování režií

 • Došlo k úpravě voleb sloupce Metoda účtování v dialogovém oknu Rozpouštění režií.
      Storno mínusem, na původní účet
     Storno mínusem, přeúčtování na 1 účet
     Storno mínusem, přeúčtování na 2 účty
     Storno Dal/MD, na původní účet
     Storno Dal/MD, přeúčtování na 1 účet
     Storno Dal/MD, přeúčtování na 2 účty
  Nabízí se pouze ty, které lze skutečně použít v závislosti na použitých účtech ND - Dal - rozpustiut na.

 

 • Při spuštění akce přeúčtování režií se někdy projevuje chyba: objevila chybová hláška „…string truncated…“
  Opraveno


 Finanční analýza a plánování

 • Ukazatel finanční analýzy pro ŘPT. V editoru je zpřístupněno pole Měna (TabFIAUkazatel.Mena).

Datový sklad

 • Systémové číslo datového skladu bylo rozšířeno na BIGINT

 


Leasing

 • Při generování faktury z leasingu je přidána na konec slepá procedura ep_LeaGenFak01, aby bylo možno eventuálně fakturu ještě modifikovat.
  Parametry procedury:
  @IdLeaPohyb INT - systémové číslo pohybu, ze kterého se generuje faktura
  @IdFaktura INT -  systémové číslo hlavičky vygenerované faktury

 

 • V leasingu nad předmětem nešlo generovat další opakované platby, když byly generované pohyby a na tyto pohyby je udělán pokladní doklad. Opraveno.

Účetní standardy

 • Při generování období výkazu detail v případě, že se jedná o hospodářský rok, se objeví hláška: [SQL:8152,16] String or binary data would be truncated. Opraveno. 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.