Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2013.0801 ze dne 02. 09. 2013
Seznam změn v modulech Helios Orange
Seznam změn v pluginech Helios Orange

Účetnictví

 •      Legislativní výkazy
 •      Přeúčtování režií

Helios Controlling

 •      Výkazy pro příspěvkové organizace
 •      Výkazy a reporty
 •      Finanční analýza
 •      Plánování
 •      Obecný export do html
 •      Datový sklad

Leasing

Účetní standardy

Manažerské rozhraní

 •      Funkce pro Helios Controlling

Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu

Elektronické podání slovenských výkazů

Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 

Přeúčtování režií

 • Byla doplněna funkcionalita rozpouštět režie za Časový interval čtvrtletí, ale nikoli po datu případu, ale za období stavu (OS) - tedy 3 OS = jedno čtvrtletí.
  Ve volbě Časový interval je přidáno nově Čtvrtletí dle OS. Období stavu mohou být i měsíce. Čtvrtletí kalendářní.


Výkazy

 • V distribuci je k dispozici nová verze slovenského výkaz pěněžních toků (cash flow) nepřímou metodou vč tiskového formuláře.


Výkazy pro příspěvkové organizace 

 • Od verze 2.0.2013.0703 se chybně generují v některých případech xml.
  Do tagu se chybně dostane místo u číselného IČ . je povolen pouze pro nerezident, např 1N, BE, NL... Opraveno.


Finanční analýza a plánování

 • Při eventuelním mazání období zobrazení se objeví hláška, měkké varování, že toto období zobrazení je někde použito, např.: Období zobrazení "8/2013" je zařazeno do sestav finanční analýzy. Pokračovat + tlačítka: Ano pro všechny, Ano, Ne, Ne pro všechny.
  - Ano pro všechny - smaže bez dalších dotazů všechny označené období zobrazení
  - Ano - smaže bez dalších dotazů pouze uvedené období zobrazení, pro další období zobrazení nový dotaz.
  - Ne - nesmaže uvedené období zobrazení, pro další období zobrazení nový dotaz.
  - Ne pro všechny - nesmaže žádné období zobrazení (akce se ukončí)
  Testuje se zařazení období zobrazení do:
  - sestav finanční analýzy
  - definic datových skladů
  - časově nadřízených období zobrazení

 

 •  V plánu do sloupce Rozdíl a Procento se zobrazovaly pouze 0. Opraveno.

 

 • Pro účely tvorby ukazatelů ŘPT bude kombo Počítané hodnoty přístupné vždy s volbami:
  Stav
  Příjem
  Výdaj
  Dále bude přístupno kombo Kumulace.

 

 • Do řádku plánu je přidáno zaškrtávátko Individuální úprava. U takto označeného řádku bude možnost pouze Individuálního (ručního) zadání plánu a zadané číslo v plánu zůstane až do další ruční změny. Nebude se automaticky přepočítávat. Týká se řádků plánu se vzorcem, netýká se součtových řádků.

 

 •  V přehledu Plány jsou nové hromadné akce pro označené plány - Uzavřít plán a Otevřít plán.
  Informativní zaškrtávátko je zobrazeno i v dialogovém oknu plánu.
  Uzavřením plánu se uzavřou všechny plánované hodnoty daného plánu, nikoli údaje o skutečnosti.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.