Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2013.1100 ze dne 27. 11. 2013
Seznam změn v modulech Helios Orange
Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Elektronické podání slovenských výkazů
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy
 

Výkazy 

Novinka Rozpouštění a přeúčtování režií

Na předpis přeúčtování režie je přidána možnost navázat druhou externí akci, která se aplikuje až po vytvoření dokladů přeúčtování, využije se seznam ID z deníku zdrojových dokladů - viz TabFIADenikId, navíc bude možno (nikoli nutno) využít atributy @IdFIAPreuctovaniRezii a @IdFIARozpusteniRezii. Stávající pole Externí akce je přejmenováno na Externí akce před. Pod tímto polem je nové pole Externí akce za. Vyplnění nepovinné. Pokud je vyplněno, tak se po provedení vlastního přeúčtování spustí externí akce, jemíž úkolem je následně modifikovat vzniklé doklady (případně i zdrojové doklady).

 

Novinka Funkcionalita pluginu Export slovenských legislativních výkazů do xml byla převedena do standardní funkcionality přímo v Helios Orange. Súvaha a výkaz zisku a stráty. Export označeného výkazu (buď súvaha nebo výkaz zisku a stráty) pomocí generování zpráv z přehledu legislativní výkazy. Určeno k uložení souboru na disk a načtení do aplikace DR SR eDANE. Stávající plugin zůstává funkční, ale nebude dále legislativně podporován.

 

Oprava Výkazy pro příspěvkové organizace

Pokud je na skupině výkazů nastaveno právo Jen na čtení a stiskne se tlačítko Změna stavu el. podání, vyskočila chybová hláška. Opraveno, při právech pouze Jen ke čtení je tlačítko Změna stavu el. podání nepřístupné.

 


 

Finanční analýza a plánování

Novinka Finanční analýza. Pokud je Způsob ukazatele:
 • 6 ŘPT - zdroj
 • 7 ŘPT - před.analýza
 • 8 ŘPT - ind.analýza
 • 9 ŘPT - skutečnost

tak se sloupec Počítaná hodnota zobrazí vždy, bez ohledu na licence k jiným modulům.

 

 


 

Splátkování a leasing

Novinka Leasing, pohyby předmětu. Akce Faktury, Vytvořit fakturu, byla doplněna o možnost zadání Čísla kontace. Když se Číslo kontace nevyplní, chová se jako doposud - doplní se z příslušné řady faktur, když tam není kontace přednastavena, bude faktura bez kontace.

Když se při akci Faktury, Vytvořit fakturu, vyplní Číslo kontace, na fakturu se doplní toto číslo kontace.

 

Novinka Při generování platebního příkazu z modulu leasing je doplněna funkcionalita generování sdružených platebních příkazů. Platební příkazy se označí stejným způsobem jako při generování platebních příkazů, v Přehledu pohybů k vystavení platebních příkazů je nová akce Generování sdružených platebních příkazů. 

 


 © 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.