Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Přeúčtování režií a Účetní standardy

Verze ze dne 1. 11. 2006


Přeúčtování režií

  • Oprava přeúčtování režií - V případě, kdy byly vybrány doklady bez cizí měny a zároveň doklady s cizí měnou, tak přeúčtování skončilo s chybou. Opraveno.
  • Informace o poměru přeúčtování - informace o poměru, v jakém se přeúčtuje režie na konkrétní útvar (zakázku, nákladový okruh) se nyní zapisuje do účetního textu účetního dokladu. Např. na středisko připadá podíl 8,5 z 26, tak se zapíše 8,50/26,00.

Účetní standardy

  • Vstupní účtový rozvrh standardu - Akce kopírovat rozvrh včetně druhého účtu - akce doplněna o dialogové okno, kde je možné kromě kopírování navíc zvolit i aktualizaci údajů stávajících účtů.
  • Vstupní účtový rozvrh standardu - Akce kopírovat rozvrh - akce doplněna o dialogové okno, kde je možné kromě kopírování navíc zvolit i aktualizaci údajů stávajících účtů.
  • Vstupní účtový rozvrh standardu - Zruš všechny vstupní účty - nová akce - zruší se všechny vstupní účty pro daný standard a dané období. Nezruší se pouze ty účty, na které je účtováno.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.