Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0100 ze dne 10. 01. 2014
Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy
 

Výkazy a reporty

 • K výkazům je doplněna funkcionalita zobrazení výkazů po měsících. Výkazy lze tedy zobrazit ve sloupcích, např. leden, únor, březen, 1. čtvrtletí, duben, květen, červen, 2. čtvrtletí, 1. pololetí, červenec, ... , rok. Bez kumulace i v kumulativním zobrazení.

 


Finanční analýza

 • Ukazatele Řádek výkazu - nově je možné tyto ukazatele navázat na sestavu s výkazem i na sestavě na záložce ukazatele. Toto nastavení má nejvyšší prioritu. Ukazatel na sobě mít vazbu nemusí, pro jeden ukazatel ve více sestavách lze tedy navázat na různé sestavy.

 


 

Datové sklady

 • Je umožněno provádět aktualizace dat v datovém skladu volitelně bez kumulace jako doposud a nově i kumulativně. Kontingenční tabulky se pak sestavují kumulativně.

 © 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.