Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0104 ze dne 20. 01. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy
 

Finanční analýza a plánování

 • V soustavách plánů byla urychlena akce Sumování nadřízených plánů. 

 

 • Funkcionalita Soustavy plánů byla doplněna o novou funkcionalitu zobrazení plánů a skutečnosti přehledně po měsících vedle sebe.

Místní menu je doplněno o volby místního menu:

 • Aktualizace po měsících se submenu
  • Aktualizace
  • Aktualizace vč. skutečnosti
 • Zobrazit po měsících

Akce aktualizace po měsících provede naplnění přehledu Plány po měsících. Obdoba funkcionality Výkazy po měsících.

 • Pro všechny plány zařazené do soustavy plánů.
 • Při použití volby Aktualizace dojde k aktualizaci údajů z plánů zařazených do soustavy plánů.
 • Při použití volby Aktualizace vč. skutečnosti napřed dojde k aktualizaci skutečnosti plánů a následně k aktualizaci údajů z plánů zařazených do soustavy plánů.
 • Při použití volby Zobrazit po měsících nedojde k aktualizaci, plány se pouze zobrazí.

Pro porovnání se zobrazují tyto dimenze:

v řádcích

 • jednotlivé varianty plánů
 • v rámci varianty tuto plány: plán za firmu + střediska, případně zakázky, NO atd.
 • v rámci plánu: jednotlivé řádky plánu

ve sloupcích

 • plán
 • skutečnost
 • skutečnost minulého roku (pokud je nastaveno v soustavě plánů, aby se minulé období zobrazovalo)
 • varianta plánu pro porovnání (musí být zadána v poli Varianta plánu pro porovnání)
 • měsíce
 • čtvrtletí
 • pololetí
 • rok

vše:

 • bez kumulace
 • kumulace

Porovnání skutečnosti s plánem, jinou variantou plánu a minulým obdobím:

 • procento
 • rozdíl 

 

 • Na ukazateli lze pomocí zaškrtávátka Automatické doplnění nastavit, aby se na Ukazateli nebo Členu ukazatele doplnily napřed účty přednastavené v poli Definice - doplnění vazeb účtů:

Zaškrtávátko Automatické doplnění bylo přemístěno z první záložky na záložku Poznámky nad pole Definice - doplnění vazeb účtů. Nad pole Definice - doplnění vazeb účtů napravo bylo umístěno nové tlačítko ? s nápovědou k vyplnění polo Definice - doplnění vazeb účtů:

 

 • Účty se zadávají oddělené čárkou, např.: 501001, 501002. Program doplní uvedené účty 501001 a 501002.
 • Mezery můžete ale nemusíte používat, např. definice 501001, 501002 i 501001,501002 jsou obě správné definice.
 • Lze zadat další část čísla účtu znakem %, např.:
  • 501% -> všechny účty, začínající na 501 (analytické účty k syntetice 501)
  • 5% -> všechny účty, začínající na 5 (nákladové účty)
 • Lze zadat část čísla účtu znakem _. Každý znak _ znamená jeden znak. Např.:
  • 50_9% -> všechny účty, začínající na 50, na třetím místě mají libovolné číslo a na čtvrtém místě je 9
  • ___9% -> (3 podtržítka na začátku) všechny účty, které mají na čtvrtém místě číslo 9
 • Výčet čísel účtu pro jednu cifru se zadává v [], např.: [56]63% -> všechny účty začínající na 563 nebo 663.
 • Zakázaný výčet čísel účtu pro jednu cifru se zadává pomocí zápisu [^], např.: 501[^89]% -> všechny účty začínající na 501 a na čtvrtém místě mají libovolné číslo kromě 8 nebo 9.
 • Změna znaménka, koeficient -1. Pokud je zapotřebí koeficient přiřazeného účtu nastavit na -1, použije se znaménko - (mínus). Např.:
  • -604% -> všechny účty, začínající na 604, koeficient u přiřazeného účtu bude mít znaménko -1 (aby byly tržby kladně)
  • 378%,-379% -> všechny účty, začínající na 378, koeficient bude +1, všechny účty, začínající na 379, koeficient bude -1
 • Koeficient účtu -1. Předchozí bod se kombinuje i s nastavením pole Koeficient účtu. Pokud je zde nastaveno -1, tak se oba koeficienty násobí. Např. pro předchozí případ Koeficient účtu = -1 a Definice - doplnění vazeb účtů 378%,-379% -> všechny účty, začínající na 378, koeficient bude -1, všechny účty, začínající na 379, koeficient bude +1 (= -1 x -1).
 • Účty pohledávek a závazků krátkodobé a dlouhodobé. V účtovém rozvrhu záleží na nastavení pole splatnost (musí být v účtovém rozvrhu správně nastaveno) pro příslušné období (rok):
  • Nerozlišovat splatnost. Zadáte pouze číslo účtu, např.: 311%
  • Pouze krátkodobé, tj. účty, které mají nastaveno Splatnost = Krátkodobé. Před číslo účtu se použije znak K (případně S), např.: K311% nebo S311%
  • Pouze dlouhodobé, tj. účty, které mají nastaveno Splatnost = Dlouhodobé. Před číslo účtu se použije znak D (případně L), např.: D311% nebo L311%
  • Pouze nesledovat, tj. účty, které mají nastaveno Splatnost = Nesledovat. Před číslo účtu se použije znak N, např.: N311%
 • Definice nikoli podle čísla účtu, ale podle druhého, případně třetího čísla účtu. Druhé, případně třetí číslo účtu musí být zadáno v účtovém rozvrhu pro příslušné období (rok).
  • Pro definici podle druhého čísla účtu se použije znak B, např. B222% -> všechny účty, které v druhém čísle účtu pro příslušné období (rok) začínají na 222
  • Pro definici podle třetího čísla účtu se použije znak C, např. C333% -> všechny účty, které v třetím čísle účtu pro příslušné období (rok) začínají na 333
 • Použití znaků pro změnu znaménka (-), znaků pro splatnost (K, S, D, L nebo N) a znaků pro druhý nebo třetí účet (B nebo C) lze spolu kombinovat, na pořadí nezáleží. Např. -BD444% -> všechny účty, které v druhém čísle účtu pro příslušné období (rok) začínají na 444, mají nastaveno Splatnost = Dlouhodobé. Koeficient u přiřazeného účtu bude mít znaménko pronásobeno -1.
 • Při použití znaků pro splatnost (K, S, D, L nebo N) a znaků pro druhý nebo třetí účet (B nebo C) je nutno si uvědomit, že pro každý rok může být nastavení v účtovém rozvrhu jiné. Program při doplňování použije účet pro nejvyšší období (rok) vytvořených období zobrazení. Např. existují období zobrazení pro rok 2012, 2013 a 2014. Použije se nastavení účtů pro rok 2014.
 • Pokud se doplňuje akcí Aktualizace a na ukazateli je nastaveno Automatické doplnění, program při doplňování použije účet pro nejvyšší období (rok) období zobrazení přiřazených na danou sestavu. Např. na danou sestavu jsou přiřazena období zobrazení pro rok 2012 a 2013. Použije se nastavení účtů pro rok 2013.  

 
© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.