Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0261 ze dne 27. 02. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy 

 • Kopírování výkazů - jako nadbytečná byla odebrána funkce místního menu Kopírovat výkaz vč. hodnot.

 

 • Export slovenských legislativních výkazů do XML- byla odstraněna nadbytečná kontrola na znaky "SK" v DIČ.

 

 • Byla opravena chyba ve dokumentech - ve funkci @QUN - nebylo možno používat mezery

 


Výkazy pro příspěvkové organizace

 •  Přehled Období pro výkazy, akce Generovat výkazy,  otevře se editor Generovat výkazy. Pole Název 1 skupiny výkazů je zpřístupněno a lze vybrat z přehledu Skupiny výkazů.

 


Finanční analýza 

 • Při hromadné aktualizaci sestav finanční analýzy jobem se do logu někdy zapsala hláška: [SQLSTATE 01003] (Message 8153) Warning: Null value is eliminated by an aggregate or other SET operation. Důvod hlášky odstraněn.

 


Plánování 

 • V Soustavách plánů byla doplněna možnost aktualizace skutečnosti na soustavách plánů i hromadně akcí Hromadná aktualizace. Hromadnou aktualizaci lze použit i v jobu.

 


Datový sklad

 • V dialogovém oknu definice datového skladu byly doplněny dva labely pro kumulativní kontingenční tabulky.

 


Leasing

 • Při kopii předmětu leasingu, opakované platby, se na pohyb nenastavuje pořadí 1. Opraveno.

 

 • Do bankovního spojení v leasingu je přidán specifický symbol. Při vystavování platebních příkazů se specifický symbol respektuje.

 © 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.