Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0300 ze dne 26. 03. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Zprovozněna funkcionalita výkazů pro příspěvkové organizace podle legislativních změn roku 2014. Nové definice výkazů, PAP, příloha, tiskové formuláře, exporty do XML. Včetně možnosti konsolidace.

 

 


 

Výkazy - dokumenty

 • Vzory obchodních smluv byly zaktualizovány vzhledem ke rekodifikaci českého obchodního práva, zejména ve vztahu k novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

 

 © 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.