Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0303 ze dne 09. 04. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Upraveny definice přílohy: část M. a stavby.
 • Upraveno nastavení výkazů.
 • Doplněna kontrola v PAP, pokud je IČ/ID partnera delší než 8 míst.
 • Opravena situace, kdy se aktualizace výkazu neprovede z důvodu exportu výkazů, sníšil se řád vykazovaných čísel o 2.
 • Opraveno dohledání výkazů pro odstavce textové přílohy.
 • Opraveno generování výkazů


Leasing

 • V detailu pohybu je umožněno zadávat cenu a množství na 4 desetinná místa.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.