Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0400 ze dne 23. 04. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Umožněna editace hodnot přílohy M.
 • Opravena definice přílohy C.
 • Upraveno nastavení výkazů.
 • Opravena chyba, kdy se do PAP X. načetly i zakázky, které nejsou označeny jako veřejné
 • Jako identifikátor veřejné zakázky se nemusí používat jen číslo zakázky, ale i jiný textový atribut zakázky (např. identifikátor, název, druhý název a pod.
 • Opraveno součtování řádků PAP IV. až IX.
 • Opraven koeficient v definici řádků PAP I. rozvaha na -1 v přípapadě opravných položek.


Fiananční analýza a plánování

 • Je upraven systém generování skupin plánů, když je povolen výběr útvarů nebo zakázek.Vybrané útvary je možno v přehledu vybraných útvarů označit, že jsou pouze pro kumulaci.Nultá úroveň je pro plán za všechna vybrané útvary (kromě označených pouze pro kumulaci)Automaticky se generují další úrovně podle organizační struktury až do zvolené úrovně.Pro kumulaci se použijí všechny vybrané útvary.Obdobná funkcionalita je zavedena pro zakázky.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.