Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0500 ze dne 28. 05. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Přeúčtování režií

 • Externí procedura při přeúčtování režií se nespustila, pokud byla délka systémového názvu procedury delší než 28 znaků. Prodlouženo na maximum, tj. 128 znalů.


Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Vazba VFiaVykazParamCSUISSchrankyZpravy v přehledu Výkazy pro příspěvkové organizace způsobuje, že se výkazy zobrazují 2x i vícekrát. Opraveno a ošetřeno tak, aby byla vazba pouze na jednu a to nejnovější zprávu.

 

 • Při exportu do CSÚIS nebo MUZO v uvedených systémech neprojde přes kontroly případ, kdy je zadáno ID partnera (zahraniční partner) a ID partnera je zadáno malými písmeny, např "sk". Automaticky se konvertuje na VELKÁ písmena.

 

 • V PAP část X. byla opravena chyba, kdy se doplňovaly všechny zakázky. Nyní se zobrazují pouze zakázky označené jako veřejné.Je umožněno i nastavení - místo čísla zakázky používat identifikátor zakázky.

 

 • Je umožněno editovat přílohu M, obdobně jako lze editovat některé jiné výkazy.

 

 • Je umožněno hromadně zrušit příznak exportu.

 

 • Je umožněno hlídat formální správnost čísel veřejných zakázek.


Výkazy a reporty

 • Přidán tiskový formulář pro tisk rozvahy oboustranně. Systémové číslo - 5029.

 

 • V případě spuštění aktualizace po měsících na výkazu a zatržítku na výkazu - rozpad na účty, program skončí chybovou hláškou - nic nevysvětlující.Znění hlášky je upraveno, aby byla výstižnější.

 

 • Slovenská definice poznámek k účetní závěrce je přejmenována na SkupDok04.HDK, a automaticky se bude importovat do nových slovenských databází.Ve stávajících databázích české vzory zůstanou. uživatelé je mohou zrušit.


Finanční analýza

 • Ukazatel se způsobem Výkaz nerespektoval zaokrouhlení = -99. Opraveno

 

 • Finanční analýza a plánování
  Je upraven systém generování skupin plánů, když je povolen výběr útvarů nebo zakázek.Vybrané útvary je možno v přehledu vybraných útvarů označit, že jsou pouze pro kumulaci.Nultá úroveň je pro plán za všechna vybrané útvary (kromě označených pouze pro kumulaci)Automaticky se generují další úrovně podle organizační struktury až do zvolené úrovně.Pro kumulaci se použijí všechny vybrané útvary.Obdobná funkcionalita je zavedena pro zakázky.

 

 • Poslední použitá Skupina výkazů (a tedy i plánů, viz níže) uživatelem si program automaticky pamatuje a při příštím použití nabízí tuto posledně použitou Skupinu výkazů (takto se chovalo i dříve). Helios nově používá stejnou skupinu při přechodu z výkazů do plánů a naopak. Projevuje se při přepínání mezi skupinami výkazů a plánů.© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.