20.12.2013 Soustavy plánů

THB ikonka zpet

Nová funkcionalita soustavy plánů slouží zejména k tvorbě ročního plánu.

Do finanční analýzy, plánování, je přidán nový přehled Soustavy plánů. Zde se nadefinuje, jakým způsobem se má soustava ročních plánů generovat.

Časová dimenze:

  • rok
  • pololetí
  • čtvrtletí
  • měsíce

Dimenze struktury:

  • žádná
  • útvary
  • zakázky
  • nákladové okruhy
  • vozidla
  • zaměstnanci

Struktura plánu se jako doposud přebírá z definice výkazu, účel plán/rozpočet.

Soustavy plánů mohou mít libovolný počet variant soustav plánů (reálná, optimistická, pesimistická varianta...).

Jednou akcí se vygeneruje soustava plánů pro danou variantu. 

Plánované hodnoty lze přebírat ze skutečnosti minulého (případně i běžného nebo naopak předminulého) období (roku) nebo z jiné varianty soustavy plánů. Přebírané hodnoty lze při generování i následně korigovat koeficientem nárůstu, koeficienty lze korigovat zvlášť náklady a výnosy.

Pochopitelně plánované hodnoty mohou být i prázdné a údaje se naimportují z tabulek excelu nebo pořídí ručně na nejnižší úrovni. Plány na nejnižších úrovních se tedy individuálně upraví se zahrnutím vlivů změn plánů jednotlivých útvarů, zakázek,... v čase a akcí sumování se hodnoty vysumují celou hierarchií soustavy plánů. 

Soustavy plánů lze přehledně znázornit v matici plánů podle dimenze času a struktury, označený plán z matice plánů lze otevřít a případně editovat.

Skutečnost lze porovnat s plánem, případně i jinou variantou plánu nebo skutečností minulého roku přehledně v jedné tabulce po měsících vedle sebe. S mezisoučty za čtvrtletí, pololetí a rok. Bez kumulace i kumulativně od počátku roku. Samozřejmě jsou k dispozici sloupce procento plnění a rozdíl.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.