30.11.2012 Upozornění pro uživatele modulu Leasing - nové sazby DPH platné od 1.1.2013

THB ikonka zpet

Upozornění pro uživatele Helios Orange - modul Leasing

V rámci tzv. daňového balíčku byl mimo jiné novelizován zákon o DPH. Hlavní změnou je, že dojde od 1. 1. 2013 ke zvýšení sazeb DPH:

  • snížená sazba daně se mění z 14% na 15%
  • základní sazba daně se mění z 20% na 21%

Jaké jsou dopady pro jednotlivé části modulu Leasing?

modul Leasing
Leasing Opakované platby Splátky Časové rozlišení
  • U leasingových smluv, kdy je zdanitelným plněním služba, a jednotlivé splátky jsou dílčím zdanitelným plněním dochází u smluv k 1.1.2013 ke zvýšení sazby daně u splátek. Nutno upravit formálním pohybem Zvýšení ceny.

 

  • Změnit sazby daně v Částech předmětu.
  • Pro služby poskytované od 1.1.2013 je nutno na prvním pohybu roku 2013 změnit sazby daně a další splátky vygenerovat znovu.

 

  • Změnit sazby daně v Částech předmětu.
  • Změnit sazby daně v Částech předmětu.

 

  • Netýká se

Kontace leasingu

  • Je zapotřebí doplnit kontace leasingu v přehledu Kontace leasingu o nové řádky kontací s novými sazbami daně. Dosavadní řádky s původními sazbami daně doporučujeme zatím ponechat, protože se pro předměty leasingu zavedené do roku 2008 včetně platí pravidla pro DPH po celou dobu trvání smlouvy.

Části předmětu

  • Je zapotřebí změnit stávající sazby za nové sazby DPH.

 Přechod na nové sazby daně Vám usnadní nová akce v přehledu Předměty Změna sazeb DPH.

Akce Změna sazeb DPH

• Akce Změna sazeb DPH je určena k hromadné změně sazeb DPH, pokud je legislativou požadována změna sazeb DPH na pohybech jednotlivých předmětů (smluv) k datu změn sazeb DPH.

• Akce Změna sazeb DPH je určena pouze pro účel Leasing a Opakované platby (automatická fakturace).

• Účel Splátky. Protože je vlastní DPH odvedena jednorázově k datu uskutečnění zdanitelného plnění, tak se další splátky netýkají DPH.

• Účel Časové rozlišení. Jedná se pouze o účetní nástroj, DPH se netýká.

• Postup při změně sazeb DPH:

- V přehledu Části předmětu je třeba pro jednotlivé části předmětu (pro všechny účely) nastavit nové platné sazby DPH.

- U předmětů (smluv) s účelem Opakované platby, které pokračují po datu platnosti změny sazeb DPH a zatím nemají k datu nebo po datu platnosti změny sazeb DPH ani jeden pohyb, doporučujeme vygenerovat alespoň jeden pohyb po datu platnosti změny sazeb DPH.

- Zkontrolovat aktivní předměty (smlouvy) leasingu (tj. předměty, které mají pohyby rozpisu nebo opakovaných plateb stejný nebo pozdější než datum platnosti změny sazeb DPH) pro účel Leasing. Pro datum pohybu stejné nebo vyšší než je datum změny sazeb DPH nesmí existovat uzavřené pohyby! Pro účel Opakované platby mohou být tyto pohyby uzavřené, ale nesmí být zaúčtované, uhrazené a nesmí být z pohybů vygenerovaná faktura!

- Předměty podle předchozího odstavce označit a spustit akci Změna sazeb DPH. Otevře se dialogové okno, kde nastavíte Datum změny sazby DPH, sazby daně pro sníženou a/nebo základní sazbu daně. Nastavujete pouze pro sazby daně, které se mění, jinak ponecháte (není). Pro případ předmětů s účelem Leasing je nutno vybrat i Druh pohybu zvýšení/snížení pro leasing, na kterém se provede formální úprava ceny (o navýšení nebo snížení DPH k dalším pohybům rozpis).

• Pro předměty s účelem Leasing se k datu platnosti změn sazeb DPH vygeneruje formální pohyb, kterým se upraví daňové plnění podle sazeb daně. Následující pohyby rozpisu se přepočítají novými sazbami daně.

• Pro předměty s účelem Opakované platby (automatická fakturace) se pohyby k datu nebo po datu platnosti změn sazeb DPH přepočítají novými sazbami daně.

• Po provedení akce Změna sazeb DPH je zapotřebí všechny pohyby k datu a po datu platnosti změn sazeb DPH pečlivě zkontrolovat !


 • Kontace leasingu pro účel Leasing, Opakované platby a Splátkový prodej je třeba doplnit o řádky s novými sazbami daně. Doporučujeme využít pluginu Doplnění nové sazby DPH do kontací. Spouští se v Číselníky, přehled Účetní kódy - kontace. Doporučujeme z Helios Store stáhnout zdarma aktuální verzi pluginu.

Plugin Doplnění nové sazby DPH do kontací doplní kontace leasingu o nové řádky s novými sazbami daně. Dosavadní řádky s původními sazbami daně doporučujeme ponechat. Jedná se o tyto druhy řádků kontací:
- Základ DPH
- Částka DPH
- Částka včetně daní
- Odkupní hodnota - základ daně
- Odkupní hodnota - částka daně
- Odkupní hodnota - částka celkem

Pokud nechcete nepoužít plugin Doplnění nové sazby DPH do kontací, je třeba výše uvedené řádky kontací pro nové sazby DPH do kontací přidat ručně (pokud již nejsou zadány). Nastavení na řádku kontace leasingu bude stejné jako u odpovídajícího řádku pro původní sazbu daně s tím rozdílem, že se nastaví odpovídající nová sazba daně a odpovídající analytický účet DPH pro novou sazbu daně.

 

THB ikonka zpet 

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.