Audit pro školy a veřejné výzkumné organizace

U školských zařízení dochází k ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření škol s ohledem na zákon č. 306/1999 Sb.

Ve spolupráci s partnerskou organizací 2K CONSULTING s.r.o., která se úzce specializuje na vzdělávací činnost pro mateřské, základní, střední a vysoké školy spolupracujeme na auditech dotací a grantů z OP VVV, OP Zaměstnanost, Norských fondů atd., kde provádíme finanční kontrolu správnosti vyúčtování dotace.

Veřejně výzkumná organizace zajišťují výzkum financovaný z veřejných prostředků v souladu se stanoveným právem Evropského společenství.

Veřejně výzkumné organizace dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Dle zákona tedy veřejně výzkumné instituce jsou právnickou osobou a tedy i samostatnou účetní jednotkou. Zde vyplývá povinnost dodržovat zásady a principy, na kterých je postaven současný zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejně výzkumná organizace je povinna mít ověřenou účetní uzávěrku auditorem. Do rejstříku ve sbírce listin musí být zveřejněny účetní uzávěrky a zprávy auditora o jejich ověření.

V případě zájmu o využití našich služeb a více informací nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím, e-mailu a nebo telefonicky (viz kontakty) a domluvte si osobní schůzku.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.