daňové plánování

Strategické daňové plánování

naši daňoví poradci jsou připraveni spolupracovat s vedením vaší firmy při hledání daňově nejvhodnějších variant při řešení vašich obchodních transakcí.
Provedeme analýzu vašich obchodních aktivit a doporučíme vhodné řešení tak, aby byly zabezpečeny optimální daňové výsledky v rámci možností vašeho podniku

Daňové prověrky

V důsledku častých změn daňových zákonů nabízíme služby daňové prověrky. Jejich cílem je včas eliminovat chybné postupy s dopadem do daňového základu společnosti.

© 2003 - 2023 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.