daňové poradenství

V důsledku častých změn účetní a daňové legislativy jsou kladeny na vedení podniku nové nároky. Jsme připraveni poskytnout pro management podniku zázemí v podobě průběžných informacích o konkrétních změnách a jejich vlivu na hospodaření podniku, písemných daňových stanoviscích ke konkrétním problémům a osobních daňových konzultací.

Zpracování daňových přiznání

Nabízíme široký rozsah služeb zaměřených na správné plnění daňových závazků a s nimi souvisejících daňových povinností.
Nabízíme pomoc při přípravě a včasného předložení přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob, majetkovým daním, a přiznání k dani z přidané hodnoty.

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.