dokumentace

Vážení uživatelé systému Helios Orange, dokumentaci (příručku) k modulům Výkazy, Přeúčtování režií, Finanční analýza a plánování, Leasing a Účetní standardy zobrazíte nebo vytisknete přímo z otevřeného programu Helios Orange, v horní liště nabídek volba Nápověda, Příručka na webu, Otevře se dokumentace - kategorie Moduly:


K dispozici máte dokumentaci k modulům nebo submodulům:

 • F - Finanční analýza a plánování (včetně Datového skladu)

 • L - Leasing

 • K - Konsolidace
 • P - Přeúčtování režií

 • P - Pomocný konsolidační přehled
 • Ú - Účetní standardy

 • V - Výkazy (Legislativní výkazy a Výkazy a reporty)

 • V - Výkazy pro příspěvkové organizace


Dokumentaci (příručku) k rozšiřujícím modulům zobrazíte nebo vytisknete přímo z otevřeného programu Helios Orange, v horní liště nabídek volba Nápověda, Příručka na webu, Otevře se dokumentace - kategorie Rozšiřující moduly:

 • I - Import plánů finanční analýzy z excelu

 • E - Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • O - Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Dokumentaci (příručku) k Manažerskému rozhraní, skupina funkcí pro Helios Controlling, zobrazíte nebo vytisknete přímo z nápovědy průvodce funkcí Manažerského rozhraní v MS Excel nebo otevřeného programu Helios Orange, v horní liště nabídek volba NápovědaPříručka na webu, Otevře se dokumentace - kategorie moduly:

 • M - Manažerské rozhraní, skupina funkcí pro Helios ControllingPrůvodce - Datový sklad - doporučujeme stáhnout a pak otevřít

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.