01.04.2017 eReporty - aneb Helios na webu

THB ikonka zpet

Modul je určen k publikování vybraných dat z Heliosu na web lidem bez přístupu do Heliosu:

 • Autorizovaný přístup k datům.
 • Uživatelé webu nezávislí na licencích Heliosu.
 • Ovládání webu podobné Heliosu.
 • Snadné vytvoření a nasazení.
 • Přístup k datům Heliosu přes eServer (BASIC).
 • Editace a schvalování externích sloupců v Heliosu (eServer PREMIUM).

Bezpečnost dat:

 • Odesílají se POUZE zobrazovaná data.
 • Uložená data jsou šifrovaná!
 • Šifrovaná komunikace s web serverem (https).
 • Šifrovaná komunikace s eServerem (https).
 • Vlastní systém práv pro řízení přístupu k datům!
 • Uživatelská hesla se neukládají, ukládá se pouze jejich otisk!

Aktualizace dat:

 

 • Ruční aktualizace vyvolaná z Heliosu.
 • Automatická aktualizace v opakovaných intervalech.
 • Aktualizace vyvolaná uživatelem webu:
 • Řízení pomocí práv.
 • Rozsah aktualizace dle nastavení uživatele:
 • Stránka.
 • Databáze.
 • Všechny databáze.

 

Zdroje dat pro publikování:

 

 • Kterýkoliv přehled z Heliosu
 • Běžné přehledy
 • Definované přehledy
 • Přehledy z Helios Controllingu
 • Výkazy (běžné i po měsících)
 • Finanční analýza (sestavy FA)
 • Datové sklady
 • Plány (připravujeme…)

 

Rozsah dat pro publikování:

 

 • Jedna databáze Heliosu
 • Více databází
 • Vybrané databáze
 • Všechny databáze
 • Zobrazení dat na webu
 • Z jedná databáze
 • více databází na jedné stránce

 

Formáty publikovaných dat:

 

 • Přehledy
 • Grafy
 • Kontingenční tabulky (připravujeme…)
 • Master / Detail  (připravujeme…)

 

Možnosti nasazení:

 • Internet - webový server a je přístupný umístěný na internetu.
 • Intranet – webový server je umístěn ve vnitřní síti.

Vytváření webu

 

 • Licence k modulu
 • Instalace pluginu s editorem
 • Provoz webu
 • Vlastní web server
 • Instalace webu na MS Server
 • Konfigurace IIS dle návodu
 • Hostování na eReporty.cz
 • Komunikace
 • Otevření portu pro spojení s eServerem

 

Nástroj pro publikování dat na webu.

 

 • Platforma pro komunikaci se zákazníky.
 • Hotová oborová řešení:
 • Ekonomika – viz. živá ukázka.
 • Fakturace – připravujeme.

 

eReporty - práva. Řízení přístupu právy ke:

 

 • Čtení (zobrazení stránky)
 • Stahování (odkazy ke stažení, export…)
 • Aktualizace (načtení dat z Heliosu)
 • Editace (uživatelských dat)
 • Odeslání (uživatelských dat do Heliosu)
 • Rozsah aktualizace a odeslání je definován pro jednotlivé uživatele.

 

eReporty - práva

 

 • Uživatelé (typy)
  • Návštěvník (připravujeme)
  • Uživatel webu
  • Administrátor webu
  • Administrátor databáze
  • Administrátor serveru
 • Skupiny
  • Uživatelská definice
  • Hosté (ne zaměstnanci)
  • Zaměstnanci

 

Data pro web:

 

 • libovolný přehled z Heliosu (včetně definovaných)
 • výkaz (běžný i po měsících)
 • sestava finanční analýzy
 • datový sklad

 

„eReporty – editor webové aplikace …“

eReporty - pojmy

 

 • Web – webová aplikace přístupná na jedné URL. Každý web musí mít jiné URL!
 • Položka hlavního menu – základ pro strukturování webu do oblastí. Struktura menu se skládá z webových stránek.
 • Webová stránka – stránka pro zobrazení dat. Může obsahovat více webových objektů.
 • Webový objekt – objekt zobrazující určitou formou data pro zobrazení.

 

Webová stránka:

 

 • název stránky (Název / Nadpis)
 • definici webových objektů, které stránka s daty obsahuje
 • práva na stránku

 

Webová stránka obsahuje datové objekty, které jsou zobrazeny na stránce, nebo slouží jako položka menu.

Webový objekt:

 

 • název objektu - informační
 • zobrazovaná data (Data pro web)
 • typ objektu
 • text – textová informace včetně dat (html)
 • přehled – možnost vybrat sestavu
 • graf – nutnost vybrat definici grafu

Položka hlavního menu:

 

 • Název položky (zobrazuje se v hlavním menu)
 • Domácí stránka
 • Struktura menu
 • Neomezená stromová struktura menu
 • Změna struktury přetažením položky
 • Práva na položku hlavního menu

 

Web:

 

 • Rozsah dat – které databáze použít
 • URL webu – unikátní URL pro daný web
 • Intervaly automatické aktualizace dat
 • Nastavení eServeru
 • Nastavení obnovy hesla
 • Hlavní menu
 • Práva pro přístup k webu

 

Ukázka:

Živá ukázka z demodat:

https://www.ereporty.cz

Uživatelské jméno: abc

heslo: abc

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.