21.11.2013 Plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro KB

THB ikonka zpet

Plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro KB

V případě žádostí o úvěr a jeho hodnocení i k jiným účelům vyžaduje Komerční banka, a.s., m.j. zaslat výkazy RozvahaVýkaz zisku a ztráty v elektronickém formátu XML (podle metodiky EPO). Sestavené výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v Helios Orange, Helios Controlling, Výkazy a reporty se vyexportují do souboru ve formátu XML prostřednictvím pluginu Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro KB.

Funkcionalita exportu je založena na standardním systému zpráv Helios Orange.

Plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro KB lze pořídit prostřednictvím Helios Store, kontaktujte prosím obchodní oddělení Helios Orange.

Plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro KB je určen pouze pro společnosti (podnikatelské subjekty) účtující podle vyhlášky MF ČR č. 500/2002 Sb. ve znění p.p. - česká legislativa.

Výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty - pouze výkazy v plném rozsahu. Export výkazů ve zjednodušeném rozsahu není v souladu s požadavky KB podporován (v nové verzi pluginu již podporován je)

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.