15.05.2006 Formulář - dokument Obchodní věstník

THB ikonka zpet

Helios Orange - Zveřejňování údajů účetní uzávěrky v Obchodním věstníku

S účinností od 15.6.2006 byl prostřednictvím novely zákona o informačních systémech veřejné správy (zákon č. 81/2006 Sb.) doplněn § 21a odst. 4 zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) o povinnost zveřejnit účetní závěrku též v Obchodním věstníku. Toto ustanovení se týká všech povinně auditovaných účetních jednotek. To znamená, že kromě povinnosti zveřejnění účetní závěrky uložením do obchodního rejstříku vzniká další povinnost zveřejnění v Obchodním věstníku.

Pro uživatele LCS Helios, kteří mají licenci na submodul Výkazy, jsme připravili formulář pro zveřejnění údajů v Obchodním věstníku vč. mechanismu, jak údaje do tohoto formuláře automaticky načíst. Obchodní věstník naleznete v nabídce Účetnictví, Výkazy, Skupiny dokumentů, Příloha a zde vyhledáte vzorový dokument Obchodní věstník.

Dokument Obchodní věstník doporučujeme zkopírovat a zadat několik málo nutných údajů (odkazy na výsledovku, rozvahu a výkaz peněžních toků, údaje o auditorovi a výrok auditora a některé další údaje). Poté stačí dokument zaktualizovat a vytisknout.

Poznámka - prezident dne 22.3.2007 podepsal novelou zákona o účetnictví, kterou bude tato povinnost zrušena se zpětnou platností.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.