31.12.2018 Import definic výkazů z excelu

THB ikonka zpet

Pomocí pluginu Import plánů, úroků a definic výkazů z Excelu lze nově importovat též definice výkazů, např. definici rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty nebo jiného reportu ve formátu, jak požaduje např. vaše mateřská společnost.

Pokud máte definici v MS Excelu, nemusíte definici vytvářet řádek po řádku sami, ale stačí provést import definice z excelu. Naimportuje se název definice výkazu, číslo řádku, označení, texty 1 až 4 (např. názvy v cizích jazycích), definice účtů a některá další nastavení. Je možné nastavit i základní součtování řádků. Význam údajů v jednotlivých sloupcích zjistíte z dokumentace, viz popis definic výkazů. Též se můžete inspirovat z distribučních definic výkazů. 

V excelu lze jako záhlaví sloupců použít pouze systémové názvy sloupců, viz následující tabulka:

Sloupec Systémový název Datový typ Poznámka
Název výkazu NazevVykazu1 Text Na všech řádcích je stejný
Číslo řádku CisloRadku Celé kladné číslo Nesmí být duplicitní
Označení Oznaceni Text Max. 16 znaků
Text 1 Text1 Text Max. 255 znaků, používá se pro názvy řádků v národním jazyku
Text 2 Text2 Text Max. 255 znaků, používá se pro názvy řádků v angličtině
Text 3 Text3 Text Max. 255 znaků, používá se pro názvy řádků v němčině
Text 4 Text4 Text Max. 255 znaků, používá se pro názvy řádků ve francouzštině
Kód Kod Text Max. 10 znaků
Koeficient Koeficient Celé číslo Pouze čísla: 1 nebo -1
Povaha účtu PovahaUctu Celé číslo
Aktiva-pasiva AktPas Celé číslo Pouze čísla: 0=Nesledovat, 1=Aktiva, 2=Pasiva
Barva Barva Celé číslo Číslo interpretující příslušnou barvu
Tisk Tisk Text Max. 10 znaků
Definice účtů (brutto) DefUctuBrutto Text Max. 255 znaků
Definice účtů korekce DefUctuKorekce Text Max. 255 znaků
Poznámka Poznamka Text Max. 255 znaků
Druh řádku DruhRadku Celé číslo Pouze čísla: 0=Základní, 1=Součty
Nezobrazovat Nezobrazovat Celé číslo Pouze čísla: 0=řádek zobrazit, 1=řádek nezobrazit
Kompenzace Kompenzace Celé číslo
Součty Soucty Text Max. 255 znaků

 

Podrobný popis je uveden v dokumentaci k pluginu Import plánů, úroků a definic výkazů z Excelu.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.