konsolidace

Konsolidace účetní závěrky je určena pro společnosti, kterým tato povinnost vyplývá ze zákona (§22 zákona o účetnictví), nebo pro společnosti, které povinně konsolidovat nemusí , ale přesto konsolidaci požadují za účelem zreálnění ekonomického pohledu na kontrolovaný majetek.

Nabízíme kompletní zabezpečení všech kroků spojených se sestavením konsolidované účetní závěrky. Konkrétně:

  • vymezení konsolidovaného celku
  • převod výkazů vstupujících do konsolidace do mezinárodního účetního standardů IAS/IFRS nebo US GAAP
  • zpracování konsolidovaných výkazů dle platných předpisů v ČR nebo IAS/IFRS případně US GAAP
  • zpracování konsolidačních pravidel mateřské společnosti
  • zaškolení pracovníků klienta pro správné používání konsolidačních pravidel
© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.