31.12.2015 Kontrolní hlášení - modul Leasing

THB ikonka zpet

Od 1.1.2016 nastala subjektům registrovaným k DPH v České republice nová povinnost odesílat kontrolní hlášení.

Jak je kontrolní hlášení podporováno v modulu Leasing?

 

 • Na Skupinách leasingu je nové pole s výběrem Kontrolní hlášení do limitu, kde je možno zvolit ze tří voleb:
  • Vždy nad limit
  • Podle částky a příjemce (výchozí nastavení, "automat")
  • Vždy pod limit

 

 • Na předmětu je nové pole s výběrem Kontrolní hlášení do limitu, přednastaví se podle nastavení na Skupině, na Předmětu je poté možno ručně změnit:
  • Vždy nad limit
  • Podle částky a příjemce
  • Vždy pod limit

 

 • Na pohybech leasingu je nový sloupec "zaškrtávátko" Kontrolní hlášní do limitu
 • Při nastavení na předmětu Kontrolní hlášení do limitu = Podle částky a příjemce: Pokud je do limitu (10 000 Kč vč, cena celkem vč. DPH), pohybech leasingu je atribut Kontrolní hlášní do limitu zaškrtnut. Posouzení záleží na účelu leasingu:
  • Leasing - posuzuje se suma Ceny celkem vč. DPH za všechny pohyby (za celou smlouvu) Rozpis splátek a Splátka mimo pořadí.
  • Splátky - dtto.
  • Opakované platby. Na záložce 6 - Ostatní Předmětu leasingu je nové pole Opakované platby pro kontrolní hlášení posuzovat jednotlivě, zaškrtávátko, výchozí označeno. Když je označeno, posuzují se jednotlivé předpisy pro opakované platby samostatně, tj. každý pohyb zvlášť. Když nebude Opakované platby pro kontrolní hlášení posuzovat jednotlivě označeno, posuzuje se limit (10 000 Kč vč, cena celkem vč. DPH) pro všechny doposud vygenerované pohyby sumárně.
  • Časové rozlišení - bez funkcionality (časové rozlišení se netýká DPH).
 • Při nastavení na Předmětu Vždy nad limit nebude na pohybech leasingu atribut Kontrolní hlášní do limitu zaškrtnut.
 • Při nastavení na Předmětu Vždy pod limit bude na pohybech leasingu atribut Kontrolní hlášní do limitu zaškrtnut.

 

 • Změny se projeví až po aktualizaci pohybů. Na zaúčtovaných pohybech se změna nastavení neprojeví.

 

 • Účtování pohybů leasingu do účetního deníku respektuje nastavení atributu Kontrolní hlášní do limitu na pohybech leasingu.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.