25.11.2015 Nový modul Konsolidace

THB ikonka zpet

Modul Konsolidace umožní sestavení konsolidované účetní závěrky podle národní legislativy nebo i podle jiných standardů, zejména IFRS. Sestavení konsolidované účetní závěrky je umožněno (v závislosti na míře vlivu vlastní organizace na jiných společnostech s majetkovou účastí) těmito metodami:

  • Plná metoda
  • Ekvivalenční metoda
  • Poměrná metoda

Je nutno si uvědomit, že sestavení konsolidované účetní závěrky je procesem od stanovení konsolidačního celku přes vlastní sloučení dat, převedení na stejné metody (účtový rozvrh, další základní číselníky, měny), základní vyloučení, výpočet a odpis konsolidačního rozdílu, vyloučení vzájemných vazeb mezi účetními jednotkami konsolidačního celku krátkodobé a dlouhodobé, konsolidační úpravy až po sestavení konsolidovaných účetních výkazů.

Základním principem procesu konsolidace v Helios Orange je import účetních dat, tj. účetních deníků a základních číselníků do jedné konsolidační databáze a další úpravy těchto dat. Import účetních dat dcečiných společnosti je nutno provádět při použití přímé nebo poměrné metody konsolidace.

Jelikož se může jednat, zejména v případě většího počtu dceřiných společností, o velmi velký objem dat, je databáze modulu Konsolidace fyzicky umístěna do jiné databáze Helios Orange. Tj. je v jiné databázi, než je databáze mateřské společnosti nebo dceřiných společností. Zpracování ve zvláštní konsolidační databázi zajistí, že nebude databáze mateřské společnosti zatížena někdy značně velkým objemem dat všech naimporovaných účetních deníků a dalších konsolidačních operací.

V konsolidační databázi nejsou k dispozici další moduly, k dispozici jsou pouze nutné základní číselníky a společná nastavení vč. nastavení přístupových práv a nástroje. 

V modulu Konsolidace je možnost naimportovaná účetní data dále zpracovat o různé konsolidační operace od vyloučení vzájemných vnitroskupinových (intercompany) vztahů krátkodobých i dlouhodobých, zahrnutí základního vyloučení finanční investice, zahrnutí konsolidačního rozdílu, odpis konsolidačního rozdílu a další konsolidační úpravy. Je třeba uvažovat i dopady na odloženou daňovou pohledávku a odložený daňový závazek. Všechny konsolidační úpravy mají základní cíl - navenek prezentovat obchodní společnosti v konsolidačním celku tak, jako by se jednalo o jedinou společnost, kde místo jednotlivých společností v konsolidačním celku vystupují pouze jednotlivé útvary - divize, závody, střediska. Vzájemné vztahy mezi jednotlivými společnostmi v konsolidačním celku se v konsolidované účetní závěrce nesmí projevit.

Konsolidační operace se provádějí (obdobně jako v modulu Účetní standardy) formou formálních účetních záznamů, což považujeme za nejobecnější metodu. Zároveň jsou formálními účetními záznamy dokumentovány všechny konsolidační úpravy.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.