08.02.2016 Nové funkce Manažerského rozhraní pro Datové sklady

THB ikonka zpet

Součástí doplňku MS Excel Manažerské rozhraní jsou i funkce, kterí čerpají data z modulu Helios Controlling. Nově jsou funkce Manažerského rozhraní rozšířeny o funkce, které čerpají data ze submodulu Datový sklad:

  • IQDSSKLADFAK
  • IQDSPOKLPROD
  • IQDSDENIK
  • IQDSMZDY

Ptáte se, k čemu jsou tyto nové funkce dobré?

Nejde zde ani tak o to, že by se těmito funkcemi daly získat jiné údaje než ostatními funkcemi datového skladu. Hlavní důvod je urychlení aktualizace tabulek MS Excel s funkcemi Manažerského rozhraní. Zejména u velkých dat a u rozsáhlých tabulek v Excelu se spoustou funkcí Manažerského rozhraní může trvat aktualizace v Excelu velice dlouho. Důvod je jednoduchý - každá funkce Manažerského rozhraní znamená jeden select do dat rozsáhlých tabulek, jako jsou např. tabulky pohybů nebo stavů skladu, účetní deník, nebo tabulky vypočtených mezd. 

Nové funkce Manažerského rozhraní, které čerpají data ze submodulu Datový sklad, také znamenají jeden select do dat. Ovšem tyto selecty jsou jednak jednodušší a hlavně se jedná o selecty nad vybranými a agregovanými a daty. Např. místo selectu do celého účetního deníku, kde může být např. 10 000 tis. řádků, nové funkce dělají select do datového skladu, kde je např. pouze 100 tis. řádků, což znamená značnou časovou úsporu. Podmínkou pochopitelně je, že data musí být napřed aktualizovaná v Helios Orange - příslušné Datové sklady. Aktualizace je tudíž rozložena do 2 fází:

  1. fáze - aktualizace dat Datového skladu v Helios Orange. Trvá v řádu vteřin, max. minut. Pro automatické aktualizace je vhodné nastavit job na SQL serveru, např. v noci.
  2. fáze - aktualizace v MS Excel, pomocí nových funkcí se doplní data z Datového skladů.

Časová úspora je poměrně značná. Navíc se selecty nových funkcí neprovádějí do "ostrých" tabulek, ve kterých se průběžně pracuje, a tudíž nezpomalují běžnou práci v Helios Orange. Při požadavku na kumulované hodnoty lze využít funkcionality kumulace přímo v datových skladech.

Pokud využíváte Manažerské rozhraní a Datový sklad, jsou pro vás nové funkce zdarma k dispozici.

Jak se s těmito funkcemi pracuje? Využití funkcí souvisí úzce s nastavením příslušné definice datového skladu. Např. při vyhodnocení prodejů po jednotlivých položkách zboží nebo služeb vás zajímá určité časové období, např. aktuální rok a 2 předchozí roky pro srovnání. Vyhodnocení po jednotlivých měsících. Prodeje po jednotlivých odběratelích, útvarech a zakázkách. Nákladové okruhy a další dimenze nás již nezajímají. Definici Datový sklad tudíž nastavíme pouze pro sledování aktuálního roku a 2 předchozích. Pouze z faktur vydaných. S rozpadem podle položek zboží a služeb, organizací, útvarů a zakázek. Ostatní dimenze bez rozpadu. Příslušný Datový sklad nazvaný "Fakturace" zaktualizujete. V Excelu do tabulek vyhodnocení prodejů použijete funkci IQDSSKLADFAK

Příklad funkce: =IQDSSKLADFAK ("NAZ1=Fakturace"; "HODNOTADOKLAD"; ""; "OBD=7"; "OBDZ=01/2016"; "SSKUP=001"; "REGC=XYZ123"; "DRUH=13,14"; "ORG=1564"; "UTV=00200001"; "ZAK=1648512").

Zdá se funkce složitá? Je jednodušší, než stávající univerzální funkce Manažerského rozhraní. Průvodce fukcí Vás provede její definicí.

Nové funkce, které čerpají data ze submodulu Datový sklad:

 Název funkce   Formální zápis   Typ datového skladu   Popis funkce 
 IQDSSKLADFAK  IQDSSKLADFAK(Hodnota;Kumulace[;Spec.par.[;poradi]])   Sklady a fakturace Vrací zvolenou sumu hodnot příslušného datového skladu za zboží a služby za zvolený časový interval podle organizací, zakázek, nákladových okruhů, vozidel a zaměstnanců. Záleží i na nastavení definice příslušného datového skladu - selekce a agregace. 
 IQDSPOKLPROD  IQDSPOKLPROD(Hodnota;Kumulace[;Spec.par.[;Poradi]])  Pokladní prodej Vrací zvolenou sumu hodnot příslušného datového skladu za zboží a služby za zvolený časový interval podle organizací, zakázek, nákladových okruhů, vozidel a zaměstnanců. Záleží i na nastavení definice příslušného datového skladu - selekce a agregace. 
 IQDSDENIK IQDSDENIK(Hodnota;Kumulace[;Spec.par.[;Poradi]])  Účetní deník  Vrací zvolenou sumu hodnot příslušného datového skladu za zvolený časový interval podle účtů, organizací, zakázek, nákladových okruhů, vozidel a zaměstnanců. Záleží i na nastavení definice příslušného datového skladu - selekce a agregace. 
 IQDSMZDY  IQDSMZDY(Hodnota;Kumulace[;Spec.par.[;Poradi]])   Mzdy Vrací zvolenou sumu hodnot příslušného datového skladu za zvolený časový interval podle mzdových složek, zaměstnanců, zakázek, nákladových okruhů a vozidel. Záleží i na nastavení definice příslušného datového skladu - selekce a agregace. 

Více naleznete v dokumentaci k Helios Orange - Manažerské rozhraní - Funkce skupiny Helios Controlling.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.