o společnosti

Společnost Inter-consult Software s.r.o. byla založena v roce 2003 jako dceřinná společnost Inter-Consult, spol. s r.o. Předmětem činnosti je dlouhodobý vývoj a podpora ekonomického a účetního software jako nadstavby informačního systému Helios Orange. Společnost InterConsult Software, s.r.o. je vývojovým partnerem Helios Orange.

Tento software je vyvíjen jako integrální vyhodnocovací součást systému Helios Orange nadnárodního producenta podnikových informačních systémů Asseco Solutions, a.s. - www.assecosolutions.cz. Skupina Asseco je jedno z nejvýznamnějších obchodních uskupení v oblasti ICT ve střední Evropě.

THB helios

Dodávané moduly a submoduly:

 • Přeúčtování režií - nástroj, který umožní rozpouštět režie na úrovni výkazů, sestav finanční analýzy a zejména fyzickým přeúčtováním režií podle různých způsobů.
 • Výkazy a reporty - nástroj pro tvorbu finančních výkazů / reportů včetně různých výkazů pro interní potřebu.
 • Výkazy pro příspěvkové organizace - nástroj pro tvorbu předepsaných výkazů příspěvkových organizací vč. jejich exportů do JASÚ/MUZO nebo komunikace s CSÚIS.
 • Pomocný konsolidační přehled - nástroj pro tvorbu předepsaných výkazů organizací podláhajících konsolidaci státu vč. komunikace s CSÚIS.
 • Finanční analýza - nástroj pro generování tabulek a grafů finanční analýzy vč. více než 100 distribučních vzorových ukazatelů.
 • Plánování - nástroj pro plánování a rozpočtování. Vyhodnocení je samozřejmě napojeno na data skutečnosti.
 • Datový sklad - nástroj pro efektivní vyhodnocování podle zvolených kritérií ze skladu, fakturace, pokladního prodeje, účetnictví a z mezd.
 • ePortal - nástroj pro prezentaci libovolných dat z Helios Orange na web. Přehledy, tabulky, grafy, texty, dokumenty. Tvorba managerských dashboardů nebo indformací pro vedoucí pracovníky, zaměstnance i externí uživatele - dodavatele, odběratele, akcionáře, investory...
 • Leasing - nástroj pro:
  - tvorbu a evidenci leasingových smluv z hlediska nájemce vč. účtování, vystavování faktur a platebních příkazů vč. sledování úhrad - pro nájemce,
  - tvorbu a rozpouštění časového rozlišení vč. účtování,
  - tvorbu splátek k fakturám vč. účtování a vystavování platebních příkazů a sledování úhrad,
  - tvorba a evidence opakovaných plateb (více méně pravidelně se opakující platby, např. nájmy, účetní a poradenské služby, služby bezpečnostních agentur, úklidové služby, služby v oblasti ICT atd.) vč. účtování, vystavování faktur a platebních příkazů vč. sledování úhrad.
 • Účetní standardy - nástroj pro konverzi účetní závěrky z českého do libovolného mezinárodního účetního standardu nebo naopak.
 • Konsolidace - nástroj pro sloučení dat a provedení konsolidované účetní závěrky

Dodávané pluginy:

 • Import plánů finanční analýzy, úroků a definic výkazů z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy (zdarma)
© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.