30.12.2016 Odkaz na jiný plán

THB ikonka zpet

Do soustav plánů je doplněna funkcionalita odkazu na jiný plán. Oceníte zejména v případě hierarchické struktury plánů.

Například plán nákladů údržby máte samostatný, po jednotlivých plánovaných akcí údržby vč. rezervy. Sumu plánovaných nákladů na údržbu potřebujete přenést do soustavy finančního plánu. Nyní můžete využít odkazu na příslušný sumační řádek plánu nákladů údržby.

Je možno použít i odkazu na více řádků i různých plánů, příp. použít jednoduché aritmetické operace.

Na příslušném řádku plánu, na záložce 2 - Komentář je možno zadat (kromě textového komentáře k příslušnému řádku plánu) též odkaz na jiný plán.


Vzorec: @P(číslo plánu)@R(výčet čísel řádů plánu)@

Poznámka: @ musí být i na konci vzorce. Lze použít i základní aritmetické operace. Výčet řádků plánu - možno zadat pouze 1 číslo řádku, v případě více řádků je nutno čísla řádků oddělit čárkami.


Příklady:

@P85@R5@             - odkaz na plánovanou hodnotu, řádek 5 plánu číslo 85.

@P85@R5,7,9@      - odkaz na plánované hodnoty, součty řádků 5 + 7 + 9 plánu číslo 85.

3 * @P85@R5@       - odkaz na plánovanou hodnotu, řádek 5 plánu číslo 85, vynásobeno 3.

1.2 * @P85@R5@    - odkaz na plánovanou hodnotu, řádek 5 plánu číslo 85, vynásobeno 1,2 (ve vzorci u desetinných čísel nutno použít desetinnou tečku).

(@P85@R5@ -  @P85@R1@ + 3) * @P3@R19@ - příklad použití závorek ve vzorci.

THB ikonka zpet

© 2003 - 2024 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.